Тема: розповідь про неслухняного і самовпевненого Колобка і що з того вийшло.

Головна думка: «А лисичка — гам його!».

Мета: засудження пихатості та самовпевненості, адже зазвичай знайдеться хтось розумніший та хитріший.

Рід літератури: епос.

Жанр: казка.

 

Ознаки казки

Казковий зачин: «Були собі…».

Персонажі: неістота і тварина наділені людськими рисами, уміють говорити.

Казкові імена: зайчику-лапанчику, вовчику-братику, лисичко-сестричко.

Слова-повтори: «лежав, лежав», «на призьбу, а з призьби», «в двір, а з двору», «побіг покотився», «Біжить та й біжить», «Колобок, колобок».

Дії-повтори: тричі утікав від звірів.

Добро перемагає зло (самовпевненість покарана).

 

Будова казки

Зачин

«Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема…»

Основна частина

«Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця…»

Кінцівка

«А лисичка — гам його! Та й з'їла!»

План

1. Дідове прохання до баби.

2. Баба спекла колобок.

3. Колобок покотився дорогою.

4. Зустріч із зайчиком-лапанчиком.

5. Колобок зустрічає вовчика-братика.

6. Зустріч з ведмедем.

7. Прохання хитрої лисички.

1. Прохання діда.

2. Баба пече колобок.

3. Колобок утік від діда з бабою.

4. Зустріч колобка зі зайчиком.

5. Пісенька колобка для вовчика.

6. Колобок покотився від ведмедя.

7. Підступність хитрої лисички.

Головний персонаж: колобок.

Інші персонажі: дід, баба, зайчик-лапанчик, вовчик-братик, ведмідь, лисичка-сестричка.

Розповідь ведеться від імені оповідача.

 

Цитатна характеристика колобка

Без дозволу дорослих пішов гуляти

«А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою»

Неслухняний

«Я від баби втік, я від діда втік»

Пихатий

«Я по засіку метений, я із борошна спечений»

Самовпевнений

«То й від тебе втечу!»

Любить співати

«я тобі пісеньки заспіваю».

Недогадливий, довірливий

«Колобок скочив їй на язик»

Поплатився за непослух, самовпевненість

«А лисичка — гам його»

Казка вчить не бути пихатим та самовпевненим. А ще дітям слід слухатися старших і не йти без дозволу гуляти. 

 

КОЛОБОК (українаська народна казка) 
    Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить:
— Бабусю! Спекла б ти колобок!
— Та з чого ж я спечу, як і борошна нема?
— От, бабусю, піди в хижку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок.
    Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав.
    А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою.
    Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик.
— Колобок, колобок, я тебе з'їм!
— Не їж мене, зайчику-лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю:
— Ану заспівай!
Я по засіку метений,
Я із борошна спечений,—
Я від баби втік,
Я від діда втік,
То й від тебе втечу!
    Та й побіг знову. Біжить та й біжить... Перестріває його вовк:
— Колобок, колобок, я тебе з'їм!
— Не їж мене, вовчику-братику, я тобі пісеньки заспіваю.
— Ану заспівай!
Я по засіку метений,
Я із борошна спечений,—
Я від баби втік,
Я від діда втік,
Я від зайця втік,
То й від тебе втечу!
    Та й побіг... Аж іде ведмідь.
— Колобок, колобок, я тебе з'їм!
— Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю.
— Ану заспівай!
Я по засіку метений,
Я із борошна спечений,—
Я від баби втік,
Я від діда втік,
Я від зайця втік,
Я від вовка втік,
То й від тебе втечу!
    Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою... Стрічається з лисичкою:
— Колобок, колобок, я тебе з'їм!
— Не їж мене, лисичко-сестричко, я тобі пісеньки заспіваю.
— Ану заспівай!
Я по засіку метений,
Я із борошна спечений,—
Я від баби втік,
Я від діда втік,
Я від зайця втік,
Я від вовка втік,
Від ведмедя втік,
То й від тебе втечу!
— Ну й пісня ж гарна! — каже лисичка.— От тільки я недочуваю трохи. Заспівай-бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було.
    Колобок скочив їй на язик та й почав співати:
Я по засіку метений...
    А лисичка — гам його! Та й з'їла! 

Розповідь про відвідування вистави «Колобок»

Якій дитячій книжці варто поставити пам'ятник

 

 

 

 

  • Лілія
    Чудово!
    5 грудня 2023 18:35