РОДЕ НАШ КРАСНИЙ!

У лузі калина,

у лузі червона

хорошенько цвіте…

 

Ой роде наш красний,

роде наш прекрасний,

не цураймося,

признаваймося,

небагацько нас є…

 

Червона калина —

то наша родина,

хорошенько цвіте.

 

Ой роде наш красний,

роде наш прекрасний,

не цураймося ж,

признаваймося ж,

небагацько ж нас є…

 

Тема: поетичне оспівування українського роду

Головна думка: уславлення українського роду («Ой роде наш красний, роде наш прекрасний»)

Рід літератури: лірика

Жанр: народна пісня

 

Художні засоби

Епітети: роде красний, роде прекрасний, хорошенько цвіте

Сталі епітети: червона калина

Метафора: «Червона калина – то наша родина»

Повтори (рефрен, приспів): «Ой роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося ж, признаваймося ж, небагацько ж нас є…»

Повтори (анафора, єдинопочаток): «У лузі …»

Інверсія: «ой роде наш красний, роде наш прекрасний»

 

Кількість строф: чотири

Рими: калина – червона, цвіте – є, красний – прекрасний, цураймося – признаваймося, калина – родина.

 

РОДЕ НАШ КРАСНИЙ!     

У полі калина,

У полі червона

Хорошенько цвіте.

 

Приспів

Ой роду наш красний.

Роду наш прекрасний.

Не цураймося, признаваймося.

Бо багацько нас є.

 

Що перший цвіточок —

То рідний батенько.

Хорошенько цвіте.

 

Приспів

 

Що другий цвіточок —

То рідная ненька.

Хорошенько цвіте.

 

Приспів

 

Що третій цвіточок —

Рідна сторононька.

Хорошенько цвіте.

 

Приспів

Тема: поетичне оспівування українського роду.

Головна думка: уславлення українського роду («Ой роду наш красний, роду наш прекрасний»).

Рід літератури: лірика.

Жанр: народна пісня.

 

Художні засоби

Епітети: роду красний, роду прекрасний, хорошенько цвіте.

Сталі епітети: червона калина.

Метафора: «Що перший цвіточок — То рідний батенько», «Що другий цвіточок —

То рідная ненька», «Що третій цвіточок — Рідна сторононька».

 

Повтори (рефрен, приспів): «Ой роду наш красний, роду наш прекрасний, не цураймося, признаваймося ж, бо багацько нас є…», «Хорошенько цвіте».

Повтори (анафора, єдинопочаток): «У полі …».

Повтори (епіфора): «… цвіточок».

Інверсія: «ой роду наш красний, роду наш прекрасний».

 

Кількість строф: вісім.

Вид строфи: тривірш (терцет), чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: двостопний амфібрахій.

у

по

лі

ка

ли

на

у

по

лі

чер

во

на

хо

ро

шень

ко

цві

те

/U_U/ U_U/

/U_U/ U_U/

Рими: калина – червона, красний – прекрасний, батенько – ненька - сторононька.