РОДЕ НАШ КРАСНИЙ!

У лузі калина,

у лузі червона

хорошенько цвіте…

 

Ой роде наш красний,

роде наш прекрасний,

не цураймося,

признаваймося,

небагацько нас є…

 

Червона калина —

то наша родина,

хорошенько цвіте.

 

Ой роде наш красний,

роде наш прекрасний,

не цураймося ж,

признаваймося ж,

небагацько ж нас є…

 

Тема: поетичне оспівування українського роду

Головна думка: уславлення українського роду («Ой роде наш красний, роде наш прекрасний»)

Рід літератури: лірика

Жанр: народна пісня

 

Художні засоби

Епітети: роде красний, роде прекрасний, хорошенько цвіте

Сталі епітети: червона калина

Метафора: «Червона калина – то наша родина»

Повтори (рефрен, приспів): «Ой роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося ж, признаваймося ж, небагацько ж нас є…»

Повтори (анафора, єдинопочаток): «У лузі …»

Інверсія: «ой роде наш красний, роде наш прекрасний»

 

Кількість строф: чотири

Рими: калина – червона, цвіте – є, красний – прекрасний, цураймося – признаваймося, калина – родина.