КАЗКОВІ ШАТИ

Навкруги казкові шати1 —

сиве плетиво2 гілок.

Спробуй зразу відгадати,

де тут в’яз, а де дубок.

 

Де калина, де шипшина,

де черешенька мала?

Все зима запорошила,

запушила, замела.

Сплять над озером ялинки,

як сестрички в сповитку3.

Біла віхола хустинки

їм зіткала нашвидку4.

 

І берізка — мов лілея5

в платті з ніжних пелюсток.

Замість бантика у неї —

з клена зірваний листок.

1 Шати – святкове вбрання

2 Плетиво – що-небудь сплетене, переплетене

3 В сповитку – закутані

4 Нашвидку – за короткий час

5 Лілея – квітка

 

Тема: зимові шати – святкове вбрання від зими.

Головна думка: узимку природа дуже казкова.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: казкові шати, сиве плетиво, біла віхола, з ніжних пелюсток.

Персоніфікація (уособлення): сплять ялинки в сповитку, віхола зіткала.

Метафора: «шати – сиве плетиво гілок», «берізка … в платті з ніжних пелюсток».

Порівняння: «ялинки, як сестрички», «берізка – мов лілея».

Пестливі слова: «черешенька».

Перелічення: «зима запорошила, запушила, замела».

Алітерація (звук [з]): «зима запорошила, запушила, замела».

Риторичне запитання: «Де калина, де шипшина, де черешенька мала?».

Повторення (анафора, єдинопочаток): «Де …».

Інверсія: «Де черешенька мала?».

 

Кількість строф: чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен). 

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

сплять

над

о

зе

ром

я

лин

ки

як

се

стри

чки

в спо

ви

тку

 

бі

ла

Ві

хо

ла

ху

стин

ки

їм

зі

тка

ла

на

швид

ку

 

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_

 

Римування: перехресне (АБАБ).

Рими: шати – відгадати, гілок – дубок, шипшина – запорошила, мала – замела, ялинки – хустинки, сповитку – нашвидку, лілея – неї, пелюсток – листок.