НА БІЛИХ КОНЯХ ВІХОЛА.

На білих конях віхола

В село моє заїхала.

Цок-цок-цок…

 

Летить вона алеями,-

Село цвіте лілеями.

 

Село дзвенить копитами,

Снігами – оксамитами.

 

І світиться домівками

З веселими щедрівками.

Тпру!...

 

Тема твору: зимова пора – це весела зустріч зимових свят. 

Головна думка: захоплення зимою  веселою порою світлих різдв'яних свят.

Рід літератури: лірика.

 

Художні засоби.

Епітети: веселими щедрівками, білих конях.

Порівняння: снігами-оксамитами.

Персоніфікація (уособлення, метафора): віхола в село заїхала, віхола летить алеями, село цвіте лілеями, село дзвенить копитами, село світиться домівками.

Звуконаслідування: цок-цок-цок, тпру.

Повтори (анафора, або єдинопочаток): «Село…».

 

Кількість строф: чотири.

Рими: віхола – заїхала, алеями – лілеями, копитами – оксамитками, домівками – щедрівками.