ШИПШИНА ВАЖКО ВІДДАЄ ПЛОДИ...

Шипшина важко віддає плоди.

Вона людей хапа́є за рука́ва.

Вона кричить: — Людино, підожди!

О, підожди, людино, будь ласкава,

 

не всі, не всі, хоч ягідку облиш!

Одна пташина так мене просила!

Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.

І просто осінь щоб була красива (Л. Костенко)

Тема: поетична розповідь про те, що природа відчуває ставлення людини до неї

Головна думка: «Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш»

Мета: звернення до людини зі застереженням, щоб вона берегла природу

 

Художні засоби

Епітети: була красива, важко віддає

Персоніфікація: шипшина віддає плоди, хапає за рукава, кричить, пташина просила.

Протиставлення (антитеза): «я ж тут для всіх, а не для тебе лиш», «не всі, хоч ягідку облиш».

Повтори: «не всі, не всі …».

Повтори (єдинопочаток): «Вона людей … Вона кричить …»

Риторичний оклик: «Одна пташина так мене просила!»

Алітерація (звуки [д],[д']): «О, підожди, людино, будь ласкава»

 

Кількість строф: дві

Вид строфи: чотиривірш (катрен)

Віршовий розмір: п’ятистопний ямб

не

всі

не

всі

хоч

я

гід

ку

о

блиш

 

о

дна

пта

ши

на

так

ме

не

про

си

ла

я ж

тут

для

всіх

а

не

для

те

бе

лиш

 

і

про

сто

о

сінь

щоб

бу

ла

кра

си

ва

/U_/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U_/U

 

Римування: перехресне

Рими: плоди – підожди, рукава – ласкава, облиш – лиш, просила – красива

 

   Багатьох людей турбує збереження довкілля. Ця тема також не полишає  байдужими митців. У Ліни Костенко є багато віршів про красу природи та ставлення до неї людини.

   Короткий вірш «Шипшина важко віддає плоди» має тільки дві строфи. У першій строфі автор образно хоче привернути увагу читача до природи («о, підожди, людино, будь ласкава»). У другій строфі звучить застереження про те, щоб бережно ставитися до природи («не всі, не всі, хоч ягідку облиш»), нагадування, що поряд з людиною живуть інші живі істоти («одна пташина так мене просила»), а природі треба залишати можливість для самовідновлення («я ж тут для всіх, а не для тебе лиш»). Збережене довкілля – це здоров’я і краса для кожного («і просто осінь щоб була красива»).

 

Поміркували, чому так схвильовано, слізно шипшина звертається до людини…

Склали текст за поданим початком та малюнком про шипшину