ГРИЦЮ, ГРИЦЮ

— Грицю, Грицю, до роботи!

— В мене порвані чоботи.

 

— Грицю, Грицю, до телят!

— В мене ніженьки болять.

 

— Грицю, Грицю, молотити!

— Я нездужаю робити.

 

— Грицю, Грицю, рубай дрова!

— Кахи-кахи! Нездоровий.

 

— Грицю, Грицю, печи хліб!

— Кахи-кахи! Щось охрип.

 

— Грицю, Грицю, іди їсти!

— Ой, чекайте! Де б тут сісти?

 

Тема: поетичний діалог з лінивим Грицем.

Головна думка: до їжі вовк, а до роботи заєць.

Жанр: пісня.

 

Художні засоби.

Зменшувальні суфікси (пестливі слова): ніженьки.

Повтори (рефрен): «Грицю, Грицю, …»,

Повтори (анафора): «В мене …».

Повтор (тавтологія) та звуконаслідування: кахи-кахи.

Риторичне запитання: «Де б тут сісти?»

 

Кількість строф: шість.

Вид строфи: двовірш.

Рими: роботи – чоботи, телят – болять, молотити – робити, дрова – нездоровий, хліб – охрип, їсти – сісти.