ТЕЧЕ ВОДА З-ПІД ЯВОРА…

Тече вода з-під явора яром на долину.

Пишається1 над водою червона калина.

Пишається калинонька, явір молодіє,

а кругом їх верболози2 й лози зеленіють.

 

Тече вода із-за гаю та попід горою.

Хлюпочуться качаточка поміж осокою.

А качечка виплаває з качуром за ними,

ловить ряску3, розмовляє з дітками своїми.

 

Тече вода край городу, вода ставом4 стала.

Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало.

Вийшли з хати батько й мати в садок  погуляти,

порадитись, кого б то їм своїм зятем5 звати?

 

1. Пишатися – буйно рости, квітнути, розцвітати, також мати надзвичайно привабливий вигляд.

2. Верболіз – високий кущ або невелике дерево з довгими блискучими гілками і вузьким листям, що росте звичайно у вологих місцях.

3. Тут багаторічна трав'яниста дрібна плаваюча круглолиста рослина, що покриває стоячі води і є їжею для водоплавних птахів. 

4. Став – тут розлиття річки.

5. Зять – чоловік дочки.

Тема: поетична розповідь ліричного героя про вимріяне гармонійне життя людини серед чудової природи.

Головна думка: замилування гармонійним життям щасливих людей серед чудової природи.

Дата написання: 1860 рік.

Дата друку: 1861 рік.

 

Художні засоби

Сталі епітети: червона калина.

Уособлення:  пишається калина, явір молодіє, качечка розмовляє з дітками своїми.

Метафора: «вода ставом стала».

Зменшувані суфікси (пестливі слова): калинонька, качаточка, качечка.

Повтори (рефрен): «Тече вода …».

Повтори: «Тече вода край городу, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати…».

Повтори (тавтологія): «… брати, брало… ».

Риторичне запитання: «…кого б то їм своїм зятем звати?»

 

Кількість строф: три.

Рими: долину – калина, горою – осокою, ними – своїми, стала – заспівало, погуляти – звати.

 

Вірш умовно можна поділити на три частини-картини.

У першій бачимо гарний пейзаж біля водойми, там тече невелика річка, на березі пишається червона калина, біля неї молодіє явір, довкола водойми верболози і лози зеленіють. У другій вслухаємося, як пливе велике качине сімейство, хлюпочуться качаточка, качка з качуром навчає їх добувати корм. Третя частина переводить уяву до людської садиби, молоде дівча пішло воду брати і заспівало, а турботливих батьків хвилює доччина доля.

 

Що тобі сподобалося у вірші «Тече вода із-за гаю» Тараса Шевченка