ТЕЧЕ ВОДА ІЗ-ЗА ГАЮ…

Тече вода із-за гаю та попід горою.

Хлюпочуться качаточка поміж осокою.

А качечка виплаває з качуром за ними, 

ловить ряску,  розмовляє з дітками своїми. 

 

Тече вода край городу, вода ставом стала. 

Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. 

Вийшли з хати батько й мати в садок  погуляти, 

порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. 

 

Тема: поетична розповідь ліричного героя про вимріяне гармонійне життя людини серед чудової природи.

Головна думка: замилування гармонійним життям щасливих людей серед чудової природи.

 

Художні засоби.

Уособлення:  качечка розмовляє з дітками своїми.

Метафора: «вода ставом стала».

Зменшувані суфікси (пестливі слова): качаточка, качечка.

Повтори (рефрен): «Тече вода …».

Повтори: «Тече вода край городу, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати…».

Повтори (тавтологія): «Прийшло дівча воду брати, брало… ».

 

Кількість строф: дві.

Рими: горою – осокою, ними – своїми, стала – заспівало, погуляти – звати.