РОЗМОВА З ОДУДОМ

- Ду-ду-ду, чі-чі-чі...

Де ночуєш ти вночі?

 

— Чі-чі-чі, ду-ду-ду

Я ночую у саду.

 

— Ду-ду-ду, чі-чі-чі...

Од садка віддай ключі!

 

— Чі-чі-чі, ду-ду-ду

— Загубив і не знайду.

 

Тема: поетичний діалог ліричного героя з одудом.

Головна думка: прислухайтесь до співочої мови пташок.

Жанр: вірш-діалог.

 

Художні засоби.

Метафора: од садка віддай ключі.

Звуконаслідування: «Ду-ду-ду, чі-чі-чі»,  «Чі-чі-чі, ду-ду-ду»

Алітерація: «Ду-ду-ду, чі-чі-чі...Од садка віддай ключі».

Повтори (рефрен): «Ду-ду-ду, чі-чі-чі...», «Чі-чі-чі, ду-ду-ду».

 

Кількість строф: чотири.

Рими: чі – вночі, ду – саду, чі – ключі, ду – знайду.