ЧОЛОВІЧКИ

Поглянь, які із жолудів

виходять чоловічки —

в них круглі шапочки руді

і загорілі щічки...

 

На підвіконня влізуть вмить,

де хвора дівчинка лежить,

зігнуть пружинки-ніжки

і пострибають в ліжко.

Дівча їх всіх порозставля

і запита: Ви звідкіля?

— А нас дістав на дубі

хлопчисько білочубий.

 

Нам ручки-ніжки поробив

і на віконце підсадив.

Такий химерний1 чоловік —

нас залишив, а сам утік! 

1. Химерний — тут: дивний, незвичайний.

Тема: поетична розповідь про те, як чоловічки, зроблені білочубим хлопчиськом, веселили та забавляли хвору дівчинку.

Головна думка: «Дівча їх всіх порозставля і запита: Ви звідкіля?»

Мета: не будьте байдужими до чужої біди.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «шапочки руді», «хлопчисько білозубий», «химерний чоловік».

Уособлення: «чоловічки із жолудів зігнуть пружинки-ніжки, в них загорілі щічки, на підвіконня влізуть, пострибають в ліжко».

Риторичний оклик: «Такий химерний чоловік — нас залишив, а сам утік!».

Риторичне запитання: «Ви звідкіля?».

Інверсія: «А нас дістав на дубі хлопчисько білочубий».

Пестливі слова: «чоловічки», «щічки», «пружинки», «віконце».

Згрубілий суфікс: «хлопчисько».

Протиставлення: «нас залишив, а сам утік».

 

Кількість строф: чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.

по

глянь

я

кі

із

жо

лу

дів

ви

хо

дять

чо

ло

ві

чки

 

в них

кру

глі

ша

по

чки

ру

ді

і

за

го

рі

лі

щі

чки

 

/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: жолудів – руді, чоловічки – щічки, вмить – лежить, ніжки – ліжко, порозставля – звідкіля, дубі – білозубий, поробив – підсадив, чоловік – утік.

 

Власне продовження діалогу з чоловічками.

– Смішні ви, чоловічки!

 Ваші гарячі щічки

 Мене розвеселили,

Теплом своїм зігріли.

 

– З міцного дуба падали.

«Пропали вже» - ми думали.

А зараз нам спокійно,

Ми в рученьках надійних.

 

Що зображено на ілюстрації до вірша Тамари Коломієць «Чоловічки»