НАШІ МАМИ

Пам'ятаймо, любі діти, 

Пам'ятаймо завжди з вами, 

Що для нас у всьому світі 

Найдорожчі — наші мами!

 

Нам — маленьким і дорослим — 

Все дають вони з любов'ю:

Ніжне серце, світлий розум, 

Сили нашому здоров'ю.

 

Як ставали ми на ноги, 

Перший крок наш був — до мами! 

Радість маєм чи тривогу — 

Серце мами завжди з нами.

 

Найдорожчі мамі діти. 

Дітям мама їх так само. 

Треба вчитись і робити 

Так, щоб радувати маму!

 

А як вивчитесь з літами, 

Вдячні мамі за турботу, 

І поїдете від мами 

В інший край десь, на роботу —

 

Хай усі запам'ятають: 

І листи, і телеграми 

Шліть туди, де їх чекають, 

Виглядають ваші мами!

Тема: поетична розповідь про особливу роль матері в житті кожної дитини та настанова не забувати цю материнську любов.

Головна думка: «Найдорожчі мамі діти. Дітям мама їх так само» (уславлення материнської любові та заклик до дітей не забувати про материнську любов).

 

Художні засоби.

Епітети: ніжне серце, світлий розум.

Метафора: «дають …серце, … розум, сили нашому здоров'ю», «радість маєм чи тривогу», «серце мами завжди з нами», «вивчитесь з літами», «виглядають мами».

Повтори (анафора, або єдинопочаток): «Пам’ятаймо …», «Найдорожчі …».

Повтори: «і листи, і телеграми».

Риторичні оклики: 

«Як ставали ми на ноги, 

Перший крок наш був — до мами!». 

Антитеза (протиставлення): «Нам — маленьким і дорослим», «Радість маєм чи тривогу».

Пестливі слова: маленьким.

 

Кількість строф: шість.

Вид строфи: катрен (чотиривірш).

Римування: АБАБ (перехресне).

Рими: діти – світі, вами – мами, дорослим – розум, любов'ю – здоров'ю, ноги – тривогу, мами – нами, літами – мами, турботу – роботу, пам’ятають – чекають, телеграми – мами. 

 

Любов батьків до дітей, любов дітей до батьків – взаємопов’язані стержні щасливої родини.