ЯК МЕНІ ВАС НЕ ЛЮБИТИ

Як мені вас не любити, рідний батьку, нене;

Та ви ж мене згодували і дбали про мене.

Та ж ви мене згодували щирими руками,

ой, нема то ніде в світі, як в батька і мами.

 

Батько розуму навчає, мати приголубить,

ніхто мене так на світі, як вони, не любить.

Дай же, Боже, щоб я виріс, в школі гарно вчився,

Щоб я батькові та неньці добре відплатився.

 

Тема: поетична вдячність батькам за турботу, пораду, любов.

Головна думка: «як мені вас не любити, рідний батьку, нене».

Мета: уславлення батьківської любові, заклик шанувати батьків.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: щирими руками.

Метафора: «мене згодували руками», «розуму навчає», «добре відплатився».

Порівняння: «нема то ніде в світі, як в батька і мами», «ніхто …, як вони, не любить».

Повтор (рефрен): «Та ж ви мене згодували».

Риторичне звертання: «Боже».

Антитеза (протиставлення): «Батько розуму навчає, мати приголубить».

 

Кількість строф: дві.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: семистопний хорей.

дай

же

Бо

же

щоб

я

ви

ріс

в шко

лі

гар

но

вчив

ся

щоб

я

бать

ко

ві

та

нен

ці

до

бре

від

пла

тив

ся

/_U/_U/_U/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/_U/_U/_U/

 

Римування: суміжне (АА)

Рими: нене – мене, руками – мами, голубить – любить, вчився – відплатився.

 

Вірш присвячений батькам. Вони є найріднішими людьми. Кожного з нас привели в цей неповторний світ, подарували свою щоденну турботу, мудру пораду, безмежну любов. Завдання дітей добре вчитись, щоб втілити надії батьків.

 

Ліричний герой – учень.

 

У першій строфі йдеться про батьків ліричного героя, яких він не може не любити, кращих за яких для нього нема нікого в світі.

У другій строфі дізнаємося, що ліричний герой завжди відчував їхню любов, отримав і  батьківську науку, і мамину ласку. Він хоче гарно вчитися, вирости гарною людиною, майстром своєї справи, щоб ним пишалися батьки.