КИМ ХОЧЕШ БУТИ, ХЛОПЧИКУ, В ЖИТТІ?

Серйозний, як усі Котигорошки, 

ти на питання це подумав трошки 

і відповів: людиною. Дитя! 

Благословляючи1 твоє життя, 

у трудну виряджаючи дорогу, 

яку пораду чи пересторогу2 

я кращу дам, ніж дав собі ти сам? 

Будь вірним слову, що усім словам 

із ним одним ніколи не зрівняться! 

Хай веселять тебе любов і праця, 

хай дружби непогасної3 крило 

гірке від тебе відганяє зло, 

і хай у час останній свій про сина 

спокійно я подумаю: Людина!

 

1. Благословляючи — схвалюючи, даючи на щось згоду.

2. Пересторога — попередження, засторога від чогось.

 

3. Непогасна — сильна, неослабна.

Тема: поетичне батьківське благословення синові на нелегкій дорозі життя завжди залишатися людиною з великої букви. 

Головна думка: заклик рости достойними людьми.

 

Художні засоби.

Епітети: «подумав трошки», «трудну дорогу», «спокійно подумаю».

Уособлення: «веселять любов та праця», «крило … відганяє зло».

Метафора: «гірке зло», «вірним слову», «усім словам із ним одним … не зрівняться», «дружби непогасної», «час останній». 

Порівняння: «Серйозний, як усі Котигорошки».

Риторичний оклик: «Дитя!».

Риторичне запитання: 

«Благословляючи твоє життя, 

у трудну виряджаючи дорогу, 

яку пораду чи пересторогу 

я кращу дам, ніж дав собі ти сам?».

Повтори (анафора, єдинопочаток): «Хай …».

 

Кількість строф: одна.

Рими: Котигорошки – трошки, дитя – життя, дорогу – пересторогу, сам – словам, крило – зло, сина – людина.

 

Дитина серйозна та вдумлива, бо виростаючи на казках, вчиться розрізняти добро від зла. Батько бажає своєму синові вирости людиною з великої букви.