ЗДИВОВАНІ КВІТИ

Сю ніч зорі чомусь колючі, 

як налякані їжачки. 

Сю ніч сойка кричала в кручі, 

сю ніч ворон сказав: «Апчхи!». 

 

Сю ніч квітка питала квітку: - 

Що ж це робиться, поясни? 

Тільки вчора було ще влітку, 

а сьогодні вже восени!

 

Тема: поетична розповідь про зміни в природі.

Головна думка: замилування мінливістю природи.

 

Художні засоби.

Епітети: зорі колючі.

Метафора: сойка кричала в кручі, ворон сказав, квітка питала квітку.

Порівняння: «зорі чомусь колючі, як налякані їжачки».

Повтори (єдинопочаток): «Сю ніч…».

Протиставлення (антитеза): «Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени!».

Риторичний оклик: «Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени!».

Звуконаслідування: «Апчхи».

Асонанс (звук [і]): «Сю ніч квітка питала квітку».

 

Кількість строф: дві.

Рими: колючі – кручі, їжачки – апчхи, квітку – влітку, поясни – восени.

 

Відчуття: крик з кручі, краса.

Почуття: здивування, сум.