ОСІННІЙ ДЕНЬ, ОСІННІЙ ДЕНЬ, ОСІННІЙ!

Осінній день, осінній день, осінній!

О  синій день, о синій день, о синій! 

Осанна1 осені, о сум! Осанна. 

Невже це осінь, осінь, о! - та сама.

 

Останні айстри горілиць зайшлися болем.

Ген килим, витканий із птиць, летить над полем.

Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій.

І  плаче коник серед трав - нема мелодій.

 

1. Осанна - уславлення когось, чогось; слава, хвала.

 

Тема: оспівування осені, як сумної пори.

Головна думка: «усякому літові кінець, а осені початок».  

 

Художні засоби.

Епітети: осінній синій день.

Уособлення: айстри горілиць зайшлися болем; килим летить над полем, плаче коник.

Метафора: килим, витканий із птиць; злодій літо вкарав.

Повтори: «осінній день», «синій день», «осанна», «осінь», «багдадський злодій».

Асонанс (звук [о] - туга): «Осанна1 осені, о сум! Осанна».

Алітерація (звуки [с], [н]): «Осінній день, осінній день, осінній! О  синій день, о синій день, о синій!».

Риторичні оклики: «Осінній день, осінній день, осінній!», «О  синій день, о синій день, о синій!», «Осанна1 осені, о сум!».

 

Кількість строф: дві.

Рими: осінній – синій, осанна – сама, болем – полем, злодій – мелодій.