ВІДПОЧИТИ НІКОЛИ

Розпочались канікули, 

а відпочити ніколи. 

Лиш наступає ранок – 

за книжку і на ґанок. 

 

А з ґанку стежка-стрічка 

веде мене до річки. 

Там на піску читаю, 

читаю й загораю. 

 

І так я зачитався – 

за три дні й не скупався. 

А тут іще морока: 

попік і спину, й боки.

 

Тепер лежу у ліжку 

і знов читаю книжку. 

Розпочались канікули, 

а відпочити ніколи.

 

Тема: дотепна розповідь про хлопчика, котрий не зумів організувати свій відпочинок на канікулах.

Головна думка: організована людина усе встигає: працювати і відпочивати.

 

Художні засоби.

Уособлення: стежка веде мене.

Метафора: «стежка-стрічка».

Повтор (рефрен): «Розпочались канікули, а відпочити ніколи».

Повтор (тавтологія): «Там на піску читаю, читаю й загораю. І так я зачитався…». 

 

Кількість строф: чотири.

Рими: канікули – ніколи, ранок – ґанок, стрічка – річки, читаю – загораю, зачитався – скупався, морока – боки, ліжку – книжку, канікули – ніколи. 

 

Доведи, що автор вдало дібрав заголовок до вірша.