ЯК ЩЕ НЕ БУЛО ПОЧАТКУ СВІТА…

Як ще не було початку світа, 

то ще не було ні неба, ні землі, 

а лишень було широке море, 

а на тім морі явір зелений. 

На тім яворі три голубочки, 

три голубочки раду радили: — 

Як би ми, браття, світ поставили? 

 

Ой ходім, браття, аж на дно моря 

та там добудемо дрібного піску, 

той пісок дрібний посієм всюди, 

та встане з него свята землиця, 

та буде тамки золотий камінь, 

з того каміння то буде сонце, 

то буде сонце і місяць ясний, 

рум'яна зоря й звізди1 прекрасні.

                  (Записала Євгенія Ярошинська)

1. Звізди – тут: зірки

Тема: поетична розповідь про творення світу голубами, що жили на дереві життя.

Головна думка: заклик цікавитись про давні звичаї та обряди.

Рід літератури: лірика.

Жанр: пісня.

 

Художні засоби

Епітети: широке море, явір зелений, дрібного піску, свята землиця, золотий камінь, рум'яна зоря, звізди прекрасні.

Сталі епітети: місяць ясний.

Уособлення: голубочки раду радили, встане свята землиця.

Повтори: «ще не було», «три голубочки».

Зменшувальні суфікси (пестливі слова): голубочки, землиця.

Інверсія: «то ще не було ні неба, ні землі, а лишень було широке море»

 

Українська народна обрядова пісня відображає уявлення давніх слов’ян про творення світу, бо «ще не було початку світа, то ще не було ні неба, ні землі».

Спочатку «лишень було широке море».

Усе почалося з води.

Серед безмежного моря ріс «явір зелений».

На острові, його називали Вирієм, росло Першодерево, або Світове Дерево – вертикальна вісь світу, бо слов’яни, як землеробський народ, тяжів до вкорінення.

«На тім яворі три голубочки… раду радили: як би ми, браття, світ поставили?»

Першодерево світу (Світове Дерево) — зменшена копія Всесвіту: коріння його у землі, де в підземному світі живуть злі духи; стовбур стоїть на землі — місце для проживання людей і звірів; віти, заселені богами, планетами, зірками, птахами, спрямовані до неба – символ духовного. Три голубочки виступають птахами-творцями Всесвіту.

«добудемо дрібного піску,… та встане з нього свята землиця»

У пісні спочатку з піску постає Земля – вона була центром світобудови у наших предків.

«буде там золотий камінь, з того каміння то буде сонце, …і місяць ясний, рум'яна зоря й звізди прекрасні»

Зі золотого (у предків означав світло, святість) каміння (міцної речовини) постає Сонце (Дажбог, або Ярило, був наймогутнішим, верховним покровителем слов’ян). За ним утворилися Місяць і зорі. Так з мороку і темряви (моря) утворився прихильний для людей Всесвіт, який відображав світобудову з центром – Земля.