ЯК ЩЕ НЕ БУЛО ПОЧАТКУ СВІТА… (Українська народна обрядова пісня) 

Як ще не було початку світа, 

то ще не було ні неба, ні землі, 

а лишень було широке море, 

а на тім морі явір зелений. 

 

На тім яворі три голубочки, 

три голубочки раду радили: — 

Як би ми, браття, світ поставили? 

Ой ходім, браття, аж на дно моря 

та там добудемо дрібного піску, 

той пісок дрібний посієм всюди, 

та встане з него свята землиця, 

та буде тамки золотий камінь, 

з того каміння то буде сонце, 

то буде сонце і місяць ясний, 

рум'яна зоря й звізди* прекрасні.

                  (Записала Євгенія Ярошинська)

* звізди – тут: зірки

 

Тема: поетична розповідь про дерево життя.

Головна думка: заклик цікавитись про давні звичаї та обряди.

 

Художні засоби.

Епітети: широке море, явір зелений, дрібного піску, свята землиця, золотий камінь, рум'яна зоря, звізди прекрасні. 

Сталі епітети: місяць ясний. 

Уособлення: голубочки раду радили, встане свята землиця.

Повтори: «ще не було», «три голубочки».

Зменшувальні суфікси (пестливі слова): голубочки, землиця.