МАВПИНІ ІМЕНИНИ 

Мавпа сонячної днини — 

святкувала іменини.

Тісто на книші1 місила,

в гості друзів запросила.

Ось до Мавпиної хати

стали гості прибувати.

 

Ноги чемно витирали,

подарунки віддавали.

Розгорта вона пакунки,

витягає подарунки,

морщить носа, розглядає

і гукати починає:

 

— Носоріг кривий ріг, 

несмачний твій пиріг!

Подивися, Дикобраз,

вже гнилий твій ананас!

Ти букет свій, Удав,

краще б козам згодував!

Тут колючий Дикобраз

не стерпів таких образ.

Із-за столу перший встав, 

а за ним поповз Удав.

І за декілька хвилин 

всі пішли із іменин.

 

Мавпа за столом сидить:

на столі букет лежить,

і пиріг, і ананас, 

лимонад стоїть і квас, 

є компот і книші... 

А навколо — ні душі!

 

1. Книш — пиріг, начинений гречаною

кашею та варе­ною картоплею.

 

Тема: гумористична розповідь про те, чому на іменинах мавпа-іменинниця залишилася без гостей.

Головна думка: «а навколо – ні душі!».

Мета: пояснити, що дар не купля: не гудять, а хвалять.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш (гумористичний).

 

Художні засоби

Епітети: «сонячної днини», «кривий ріг», «несмачний пиріг», «чемно витирати», «колючий Дикобраз».

Уособлення: «мавпа святкувала іменини, тісто місила, друзів запросила, розгорта подарунки, витягає пакунки, гукати починає».

Перелічення: «і пиріг, і ананас, лимонад стоїть і квас, є компот і книші».

Риторичний оклик: «А навколо — ні душі!»

Фразеологізм: ні душі (нікого).

Алітерація (звук [д]): «подарунки віддавали».

 

Кількість строф: п’ять.

Вид строфи: шестивірш.

Віршовий розмір: тристопний хорей.  

тут

ко

лю

чий

ди

ко

браз

не

стер

пів

та

ких

о

браз

із

за

сто

лу

пер

ший

встав

а

за

ним

по

повз

у

дав

і

за

де

кіль

ка

хви

лин

всі

пі

шли

із

і

ме

нин

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_

 

Рими: днини – іменини, місила – запросила, хати – прибувати, витирали – віддавали, пакунки – подарунки, розглядає – починає, ріг – пиріг, Дикобраз – ананас, Удав – згодував, Дикобраз – образ, встав – Удав, хвилин – іменин, сидить – лежить, ананас – квас, книші – душі.  

 

Люди інколи своїми вчинками схожі на цю Мавпу, коли не вміють тішитися подарунками, бувають вередливі, ображають інших.

 

Гумористичний вірш про ставлення до гостей і їхніх подарунків. На прикладі тварин авторка дотепно висміяла людські вади: невміння тішитися подарунками, невдячність,  вередливість, недоброзичливість, ображання інших. Вона радить не поводитися так, як мавпа, щоб не залишитися самотніми за святковим столом.