ДОЩ ІЗ КРАПЛІ ПОЧИНАЄТЬСЯ

Все — із доброго чи злого —

починається з малого.

Листя виросте з листочка,

з нитки витчеться сорочка.

 

З насіння чи бруньки — гілка,

з гілки — дудочка-сопілка.

Хліб — з маленької зернини,

дощ — із чистої краплини.

 

Навіть річечка-ріка

починається з струмка.

День турботою почнеться,

все довкола уміхнеться.

 

Проганяй мерщій дрімоту —

і рукам давай роботу.

І роби невтомно, вміло,

хоч мале, та добре діло.

Тема: поетична розповідь про те, як все — із доброго чи злого — починається з малого.

Головна думка: роби невтомно, вміло, хоч мале, та добре діло.

Мета: заклик бути працьовитими.

 

Художні засоби.

Епітети: маленької зернини, чистої краплини, роби невтомно, вміло, добре діло.

Уособлення: «день турботою почнеться», «все довкола усміхнеться»

Метафора: «з нитки витчеться сорочка», «проганяй мерщій дрімоту — і рукам давай роботу».

Протиставлення (антитеза): «доброго чи злого».

Повтор (анафора): «Починається …».

Повтор (тавтологія): річечка-ріка, дудочка-сопілка.

Пестливі слова (зменшувальні суфікси): маленької, річечка, листочка.

Інверсія: «з нитки витчеться  сорочка».

 

Кількість строф: чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен)

Віршовий розмір: чотиристопний хорей

про

га

няй

мер

щій

дрі

мо

ту

і

ру

кам

да

вай

ро

бо

ту

і

ро

би

нев

том

но

вмі

ло

хоч

ма

ле

та

до

бре

ді

ло

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

 

Римування: суміжне (ААББ)

Рими: злого – малого, листочка – сорочка, гілка – сопілка, зернини – краплини, ріка – струмка, почнеться – усміхнеться, дрімоту – роботу, вміло – діло.

 

Поміркуй, як можна втілити пораду автора вірша у своєму щоденному житті