ЯРОСЛАВ МУДРИЙ

За князя, за Ярослава, Київ — Царгородом став1

Як про друга, як про сина, дбав про нього Ярослав.

Оточив його валами, ровом, мурами обвів. 

Укріпив його, оздобив і розкішний двір завів.

 

До палат ішли невпинно чужоземні посланці, 

князь сидів на пишнім троні з грізним берлом2 у руці.

І, допущені до князя, низько кланялись посли 

і до ніг дари складали, що з чужини принесли.

 

У Європі честю мали королі, князі, царі 

поріднитись з Ярославом, побувати у дворі.

Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, 

у державнім будівництві, владі, устрою, в судах.

 

Щоб не нищити народу і народного майна, 

не хотів він воювати, не тягла його війна.

Пролетіли дні короткі... Перед смертю Ярослав 

всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав:

 

«Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, 

але, діти, пам'ятайте мою заповідь одну:

не сваріться, жийте3 в згоді: тільки мир збере усе,

а незгода, наче вітер, все по полю рознесе.

 

Як не будете всі разом йти до спільної мети, 

ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи.

Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, 

і тинятиметесь всюди, як вигнанці й жебраки».

 

1. Царгородом став — наче пишна, величава столиця стародавньої держави Візантії.

2. Берло — палиця, оздоблена коштовним камінням і різьбою, символ влади.

3. Жийте — тут: живіть.

 

Тема: поетична розповідь про славного князя Ярослава Мудрого та його заповіт нащадкам.

Головна думка: заклик жити в згоді (згода будує, а незгода руйнує).

Мета: передати нащадкам заповіт Ярослава Мудрого. 

Рід літератури: ліро-епос. 

Жанр: поема.

 

Художні засоби

Епітети: розкішний двір, ішли невпинно, низько кланялись,  пишнім троні, грізним берлом, дні короткі, ліпшу сторону, спільної мети.

Уособлення: «пролетіли дні».

Метафора: «мудрість …була в ділах», «йти до спільної мети», «розгубите ту  землю».

Порівняння: «як про друга, як про сина, дбав», «незгода, наче вітер», «тинятиметесь …, як вигнанці й жебраки».

Протиставлення (антитеза): «мир збере …, а незгода… рознесе», «розгубите ту землю, що придбали вам батьки».

 

Кількість строф: шість.

Рими: став – Ярослав, обвів – завів, посланці - у руці, посли – принесли, царі – дворі, ділах – судах, майна – війна, Ярослав – проказав, сторону – одну, усе – рознесе, мети – світи, батьки – жебраки.

 

План

1. Другий Царгород. 

2. Пишний двір. 

3. Мудрість князя.

4. Заповіт князя.