У НАЗВАХ МІСТ І СІЛ…

У назвах міст і сіл слова,

в яких щось рідне, таємниче;

і голос предків ожива

й сьогодні в рідний край нас кличе.

 

Читай і думай, друже мій,

і не цурайся свого роду.                   

Земля — це книга, у якій

історія твого народу.

 

Тема: поетична розповідь про значущість кожної назви населеного пункту, бо рідна мова визначає твій рід.   

Головна думка: «Читай і думай, друже мій, і не цурайся свого роду».

Мета: заклик цікавитися походженням назв населених пунктів рідного краю, бо у назвах міст і сіл відображена історія народу.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «рідне», «таємниче».

Постійні епітети: «рідний край».

Метафора: «Земля – це книга, у якій історія твого народу», «не цурайся свого роду».

Уособлення: «голос предків ожива … кличе».

Звертання: «друже мій».

Перелічення: «читай і думай, … і не цурайся».

 

Кількість строф: дві.

Віршовий розмір: чотиристопний ямб. 

чи

тай

і

ду

май

дру

же

мій

 

і

не

цу

рай

ся

сво

го

ро

ду

/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U

 

Рими: слова – ожива, таємниче – кличе, мій – якій, роду – народу.