ВІТЕР ВІЄ-ПОВІВАЄ …

Вітер віє-повіває,

по полю гуляє,

на могилі кобзар сидить

та на кобзі грає.

Кругом його степ,

як море широке, синіє;

за могилою могила,

а там — тільки мріє.

Сивий ус, стару чуприну

вітер розвіває;

то приляже та послуха,

як кобзар співає.

Тема: зображення смутку народу за полеглими героями.

Головна думка: уславлення героїв, котрі полягли за рідну землю.

Уривок з поеми «Перебендя».

 

Художні засоби

Епітети: сивий ус, стару чуприну, море широке.

Уособлення: «вітер по полю гуляє,… приляже та послуха».

Порівняння: «степ, як море широке, синіє».

Повтори (тавтологія): віє-повіває, за могилою могила.

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

ві

тер

ві

є

по

ві

ва

є

по

по

лю

гу

ля

є

 

 

на

мо

ги

лі

коб

зар

си

дить

та

на

коб

зі

гра

є

 

 

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/

 

Римування: суміжне (АА)

Рими: повіває – гуляє – грає, синіє – мріє, розвиває – співає.

 

Образи: вітер (воля), могила (ціна волі), кобзар (людська пам'ять), степ (вільний край), море (незалежність), сивий ус (життєвий досвід).