УСЕ МОЄ, ВСЕ ЗВЕТЬСЯ УКРАЇНА

...Буває, часом сліпну від краси. 

Спинюсь, не тямлю1 , що воно за диво, — 

оці степи, це небо, ці ліси, 

усе так гарно, чисто, незрадливо2

усе як є — дорога, явори, 

усе моє, все зветься Україна. 

Така краса, висока і нетлінна3

що хоч спинись і з Богом говори...           

 

1. Не тямлю – не розумію.

2. Незрадливий – вірний, не здатний на зраду.

3. Нетлінна – тут: вічна

 

Тема: оспівування чистої незрадливої краси рідної країни.

Головна думка: «Така краса, висока і нетлінна»

Мета: уславлення усього, що зветься Україна.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: патріотична.

 

Художні засоби

Епітети: «краса висока і нетлінна», «усе … гарно, чисто, незрадливо».

Метафора: «сліпну від краси», «усе як є», «спинись і з Богом говори».

Повтори (анафора, єдинопочаток): «усе …».

Перелічення: «оці степи, це небо, ці ліси».

Гіпербола: «усе моє, все зветься Україна».

 

Кількість строф: одна.

Вид строфи: восьмивірш.

Віршовий розмір: п’ятистопний ямб

бу

ва

є

ча

сом

слі

пну

від

кра

си

 

спи

нюсь

не

тям

лю

що

во

но

за

ди

во

о

ці

сте

пи

це

не

бо

ці

лі

си

 

у

се

так

гар

но

чи

сто

не

зрад

ли

во

/U_/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U_/U

 

Рими: краси – ліси, диво – незрадливо, явори – говори, Україна – нетлінна.

 

Поетеса бачить красу в тому, що «зветься Україна»: у природі (степи), у національній  спадщині (явори), в працьовитих людях (дорога).