ВІТЕР З ГАЄМ РОЗМОВЛЯЄ

Вітер з гаєм розмовляє,

шепче з осокою,

пливе човен по Дунаю

один за водою.

 

Пливе човен води повен,

ніхто не спиняє,

кому спинить — рибалоньки

на світі немає.

 

Поплив човен в синє море,

а воно заграло, —

погралися гори-хвилі —

і скіпок1  не стало...

Недовгий шлях — як човнові

до синього моря —

Сиротині на чужину,

а там і до горя.

 

Пограються добрі люди,

як холодні хвилі,

Потім собі подивляться,

як сирота плаче,

Потім спитай, де сирота, —

Не чув і не бачив.

1. Скіпка – невелика тонка пластинка, відколота від деревини.

 

Тема: поетичне зображення тяжких життєвих випробувань, що випадають на долю людини та байдужість інших. 

Головна думка: «Потім спитай, де сирота, — Не чув і не бачив».

Мета: заклик до людей не бути байдужим до ближнього, життєвий човен котрого на морі життя розбивається на скіпки.

Рід літератури: лірика.

Жанр: елегія.

Рік написання: 1841.

 

Художні засоби

Епітети: «добрі люди», «холодні хвилі», «недовгий шлях».

Постійні епітети: «синє море», «синього моря».

Персоніфікація: «вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою», «погралися гори-хвилі», «море …заграло».

Метафора: «пливе човен води повен», «недовгий шлях … до горя».

Порівняння: «Недовгий шлях — як човнові до синього моря», «Пограються добрі люди, як холодні хвилі».

Повторення (анафора): «Пливе човен…», «Потім …».

Повторення (тавтологія): «не спиняє, кому спинить», «погралися», «заграло … погралися…пограються», «сирота».

Оксиморон (сполучення суперечливих слів): «гори-хвилі».

Інверсія: «пливе човен по Дунаю один за водою», «погралися гори-хвилі — і скіпок не стало...».

Пестливі слова (зменшувальні суфікси): «рибалоньки».

 

Кількість строф: п’ять.

Рими: осокою – водою, спиняє – немає, заграло – стало, моря – горя, плаче – бачив.

 

Настрій спокійний, стривожений, неспокійний, зажурений.

Образи: човен (людина), один (самотність), синє море (життя), скіпки з човна (лихо), сиротина (поневіряння), шлях (доля), «добрі» люди (недруги), не чув і не бачив (байдужість).

 

Написали, чим вразив вірш 

   Мене вразив вірш «Вітер з гаєм розмовляє».

   У ньому йдеться про трагічну подію на річці Дунай. Ми не знаємо, що сталося з рибалкою, але ніхто не керує човном. Він за водою пливе річкою у море. Коли від хвиль відкололась скіпка, човен потонув.

   Автор хвилююче і образно показав силу водної стихії.