ЛЕТЮЧИЙ КОРАБЕЛЬ 

Із року в рік, навколо Сонця, 

мов корабель, пливе Земля. 

Ми — юнги, юні охоронці, 

матроси цього корабля.

 

Тут батьківщина всіх народів, 

тут народились я і ти,

і Місяць — іграшка природи — 

над нами сяє з висоти.

 

Поглянь: під парусом зеленим 

пливуть на палубі Землі 

сусіди наші безіменні — 

дельфіни, зубри, журавлі.

Ставай на вахту разом з нами, 

пильнуй, щоб п'ять материків 

були сповиті не димами, 

а синім диханням лісів.

 

Ти бачиш? — знов цвіте калина, 

виходить з берегів Десна. 

Це в нашу славну Україну 

весна заквітчана прийшла.

 

Зелений лист тремтить на гілці, 

мов стяг на щоглі корабля. 

В навколосонячній мандрівці 

нехай щастить тобі, Земля!

Тема: оспівування життєдайної краси планети Земля – батьківщини для всіх народів.

Головна думка: «ставай на вахту разом з нами, пильнуй, щоб п'ять материків були сповиті не димами, а синім диханням лісів».

Мета: заклик оберігати довкілля, планету від забруднення.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: громадянська.

 

Художні засоби

Епітети: «юні охоронці», «парусом зеленим», «синім диханням», «славну Україну», «весна заквітчана», «зелений лист», «навколосонячній мандрівці».

Уособлення: «пливе Земля», «диханням лісів», «виходить з берегів Десна», «весна … прийшла», «лист тремтить».

Метафора: «Ми — юнги, юні охоронці, матроси цього корабля», «Тут батьківщина всіх народів», «Місяць — іграшка природи — над нами сяє з висоти», «пливуть на палубі Землі», «сусіди наші безіменні — дельфіни, зубри, журавлі», «материків були сповиті». 

Порівняння: «мов корабель, пливе Земля», «лист тремтить на гілці, 

мов стяг на щоглі корабля».

Риторичний оклик: «В навколосонячній мандрівці нехай щастить тобі, Земля!».

Звертання: «Земля».

Повтори (анафора, єдинопочаток): «Тут …».

Повтори (тавтологія): «із року в рік», «юнги, юні». 

Антитеза (протиставлення): «народились я і ти».

Перелічення: «дельфіни, зубри, журавлі».

 

Кількість строф: шість.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.

із

ро

ку

в рік

нав

ко

ло

Сон

ця

мов

ко

ра

бель

пли

ве

Зем

ля

 

ми

юн

ги

ю

ні

о

хо

рон

ці

ма

тро

си

цьо

го

ко

ра

бля

 

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/

 

Рими: Сонця – охоронці, Земля – корабля, народів – природи, ти – висоти, зеленим – безіменні, Землі – журавлі, нами – димами, материків – лісів, гілці – мандрівці, корабля – Земля.

 

Поет порівнює Землю з кораблем, бо Земля обертається навколо Сонця («мов корабель, пливе Земля», «під парусом зеленим», «мов стяг на щоглі корабля»), проте не зі звичайним, а летючим кораблем. Як у відомій українській народній казці летючий корабель приніс щастя його героєві, так має щастити Землі в її навколосонячній мандрівці, а її пасажирам автор бажає не втратити свого щастя.