ДВА КОЛЬОРИ
Як я малим збирався навесні 
Піти у світ незнаними шляхами, 
Сорочку мати вишила мені 
Червоними і чорними нитками.
Два кольори мої, два кольори, 
Оба на полотні, в душі моїй оба, 
Два кольори мої, два кольори: 
Червоне — то любов, а чорне — то журба.
Мене водило в безвісті життя, 
Та я вертався на свої пороги. 
Переплелись, як мамине шиття, 
Мої сумні і радісні дороги.
Мені війнула в очі сивина, 
Та я нічого не везу додому, 
Лиш згорточок старого полотна 
І вишите моє життя на ньому.


Рід літератури: лірика

Жанр: вірш

Вид лірики: інтимна (особиста)

Рік написання: 1964

 

Мотив (тема): синівська вдячність за силу материнської любові, заповітом вишитій на сорочці-оберезі для захисту на непростій життєвій дорозі.

Провідний мотив: дорога, як осмислення людської долі, зітканої з контрастів.

Головна думка: «мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги» (уславлення материнської любові та заклик не забувати про своє коріння, батьків).

 

Ліричний герой – посивіла уже людина, за ментальністю українець, який  повертається до своїх джерел.  

Образ вишитої сорочки – оберіг від зла, часточка материнської душі, спогади про рідне, зв'язок людини з батьківщиною є внутрішнім стрижнем твору.

 

Художні засоби.

Епітети: «незнаними шляхами», «червоними і чорними нитками», «сумні і радісні дороги», «старого полотна», «вишите життя».

Уособлення: «мене водило в безвісті життя», «війнула в очі сивина», «переплелись …дороги».

Метафора: «піти у світ», «червоне — то любов, а чорне — то журба».

Повтори (рефрен): «два кольори мої, два кольори».

Повтори (тавтологія): «оба», «два кольори». 

Порівняння: «переплелись, як мамине шиття, мої … дороги».

Протиставлення (антитеза): «сумні і радісні дороги».

Зменшуваний суфікс: «згорточок».

Інверсія: «Мене водило в безвісті життя», «Мені війнула в очі сивина».

 

Кількість строф: чотири.

Вид строфи: катрен.

Віршовий розмір: 5-стопний ямб

Як

я

ма

лим

зби

рав

ся

на

ве

сні

 

|U—|U—|U—|U—|U—|

пі

ти

у

світ

не

зна

ни

ми

шля

ха

ми

|U—|U—|U—|U—|U—|U

со

ро

чку

ма

ти

ви

ши

ла

ме

ні

 

|U—|U—|U—|U—|U—|

чер

во

ни

ми

і

чор

ни

ми

ни

тка

ми

|U—|U—|U—|U—|U—|U

Римування: перехресне (АБАБ), де у більшості строф умовно позначили А – чоловіча рима, Б – жіноча.

Рими: навесні – мені, шляхами – нитками, оба – журба, життя – шиття, пороги – дороги, сивина – полотна, додому – ньому.

 

Композиція вірша

1. Вихідний момент розвитку почуття. У перших двох рядках відчуваються переживання ліричного героя, він покидає рідний дім, ступаючи на життєву дорогу. («Як я малим збирався навесні Піти у світ незнаними шляхами»).

Розвиток почуття. Тривогу невідомості має компенсувати благословенні материнська любов і турбота, закарбовані у вишитій сорочці. («Сорочку мати вишила мені Червоними і чорними нитками»).

2. У другій строфі усі наявні почуття, які переживає ліричний герой, уявно зібрані у два кольори – два контрасти: любов і журбу («Два кольори мої, два кольори, Оба на полотні, в душі моїй оба»).

3. Складними сумними та радісними життєвими дорогами допомагає крокувати оптимізм зв’язку з рідними порогами, з часточкою маминої душі («Та я вертався на свої пороги»).

4. Кульмінація. Прийшла зрілість – неспішна і задушевна пора життєвих підсумків. («Мені війнула в очі сивина»).

    Авторський висновок. Вишита сорочка — український оберіг, батьківський заповіт гідно  прожити життя, духовний зв'язок матері зі сином, а людини з Батьківщиною. («І вишите моє життя на ньому»).

 

Символічні образи: піти у світ (розлука з рідними), незнаними шляхами (доля), сорочку мати вишила (захистила оберегом), червоними і чорними нитками (радість і печаль), свої пороги (рідний край), переплелись дороги (життєвий шлях), сивина (життєвий досвід), згорточок старого полотна (благословення матері), вишите моє життя на ньому (синівська вдячність), безвістей життя (комуністичне майбутнє).

Архетипна колористика: червоне – кров, чорне – чорнозем, українська земля.

 

Поет Дмитро Павличко та композитор Олександр Білаш створили пісню «Два кольори» буквально за півгодини, окрилені вишитими яскраво-червоними трояндами на темному тлі жіночої хустки.

Вишиванка завжди слугувала символом незламності українського народу, була його оберегом від зла та передавалась від покоління до покоління.

В орнаменті вишиванки працьовитого українського народу переважали червоно-чорні кольори, що позначали сонце та землю, духовність та матеріальність. Рядок вірша «червоне — то любов, а чорне — то журба» має глибокий символізм.