І. «Створення світу та людей» (про Першоптаха)

    Найдавніші міфи твердять, що лю­дей розмножила по світу птиця. Ота первісна птиця — Першоптах — голуб чи сокіл, як кажуть народні легенди.

    Постала земля серед води, та покрилася вона деревами і травою. Але сумним був світ без людсько­го гомону.

     І тоді Першоптах, що мав у собі божественний вогонь, здатний запалити живу душу, злетів над лісом і вда­рив блискавкою в сухий пеньок, що стримів на галявині. З того пенька постало тіло першого чоловіка, а з вогню Птаха-Бога — безсмертна людська душа.

План.

1. Першоптах – первісна птиця.

2. Сумний світ без людського гомону.

3. Першоптах створює людину.

 

 

ІІ. «Створення світу та людей» (про світове яйце та Бога-Творця)

   Дуже давнім є уявлення праслов'ян про світове яйце, з якого постає Всесвіт, або Бог-Творець, якому належить створити Землю і все на ній...

   Тіло першочоловіка зробив Бог із глини. Однак глина — мертвий матеріал, і, щоб оживи­ти людину. Творець схилився до неї і просто в уста вдихнув безсмертну душу.

План.

1. Зі світового яйця постає Всесвіт.

2. Бог-Творець робить першочоловіка з глини.

 

 

ІІІ. «Створення світу» (про світове дерево)

    Ще до початку світу, коли не було ні неба, ні землі, а саме лише синє море, то посеред того моря стояло велике дере­во, що його різні слов'янські народи називали по-різному: дубом, явором, сосною, березою, яблунею та інше.

   На тому дереві була золота кора, перлова роса, і сиділи на ньому дивовижні птахи. Дехто каже, що то були два го­луби, а дехто — що сивий сокіл. Серед гілля того дерева роїлися бджоли, у його корінні жили всілякі тварини, на гіл­ках знайшли притулок птахи. З дерева капала роса, а з цієї роси, коли виникла Земля, утворились озера та річки.

    Таке дерево, що існувало до початку світу, в міфології на­зивається світовим. А найголовніші істоти на ньому — два голуби і сивий сокіл. То не просто птиці. Це втілені у пта­шину подобу боги, які створили світ — заснували небо із сонцем, місяцем і зорями із синього та золотого каміння, а землю — із дрібного піску.

План.

1. Світове дерево посеред моря.

2. Дивовижні птахи на дереві.

3. Боги в пташиній подобі.

    

Давньоукраїнський міф про створення світу.

     Колись давним-давно світ ховавсь у пітьмі.

     З волі Всевишнього з’явилося Золоте Яйце.

     У ньому був бог Рід. Саме він дав початок усьому, що з'явилося потім на землі. Рід народив Любов — Ладу-матінку. Разом вийшли вони із Золотого Яйця і створили стільки зоряних світів, що їх дотепер ніхто порахувати не може.

      У числі цих світів був і наш земний світ. Сонце, що світить над нами, вийшло з обличчя Рода. Темні ночі склалися з дум Рода. Місяць, що не дає землі вночі зануритися у морок, вийшов із грудей Рода. Зірки розсипалися на нічному небі з очей Рода. Ранкові й вечірні зорі з'явились із брів Рода. Швидкий вітер — це дихання Рода. Природа — це все, що створив Рід..." 

План.

1. Світ ховався у пітьмі.

2. З’явилось Золоте Яйце.

3. Бог Рід і Лада-матінка творять світи.

4. Наш земний світ.

 

Назви деяких богів та божественних істот стародавніх міфів

Міфи інших народів про створення світу