ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ.

За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає

І сонце спатоньки зове

У синє море: покриває

Рожевою пеленою,

Мов мати дитину.

 

Очам любо. Годиночку,

Малую годину

Ніби серце одпочине,

З Богом заговорить...

 

А туман, неначе ворог,

Закриває море

І хмароньку рожевую,

І тьму за собою.

 

Розстилає туман сивий,

І тьмою німою

Оповиє тобі душу,

Й не знаєш, де дітись,

І ждеш його, того світу,

Мов матері діти.

Тема: зображення мінливості природи в зміні дня й ночі.

Головна думка«І ждеш його, того світу, мов матері діти» (надія на краще майбутнє). 

Ідея: нерозривний зв’язок почуттів з природою, сподівання на краще майбутнє.

Мета: заклик мати надію на краще майбутнє.

 

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби.

Епітети: червоні поли, рожевою пеленою, малую годину, хмароньку рожевую, туман сивий, тьмою німою.

Порівняння: «покриває рожевою пеленою, мов мати дитину», «ніби серце одпочине», «ждеш його, того світу, мов матері діти», «туман, неначе ворог».

Метафора: «за сонцем хмаронька пливе», «червоні поли розстилає», «туман ...тьмою німою оповиє тобі душу».

Персоніфікація: «хмаронька ...сонце спатоньки зове», «серце одпочине, з Богом заговорить».

Зменшувальні суфікси (пестливі слова): хмаронька, спатоньки, годиночку.

Єдинопочаток (анафора): «І хмароньку рожевую, І тьму за собою».

Інверсія: «Розстилає туман сивий». 

 

Кількість строф – чотири.

Вид строфи: шестивірш (секстина), чотиривірш (катрен)

 

Віршований розмір: тристопний ямб

за

сон

цем

хма

ронь

ка

пли

ве

 

чер

во

ні

по

ли

роз

ти

ла

є

і

сон

це

спа

тонь

ки

зо

ве

 

у

си

нє

мо

ре

по

кри

ва

є

ро

же

во

ю

пе

ле

но

ю

 

мов

ма

ти

ди

ти

ну

 

 

 

U_ /U_ /UU/ U_/

U_ /U_ /UU/ U_/U

U_ /U_ /UU/ U_/

U_ /U_ /UU/ U_/U

U_ /UU /UU/ U_/

U_ /UU /UU/

 

Рими:  пливе – зове, розтилає – покриває, дитину – годину, собою – німою, дітись – діти.

Зорові образи: сонце, хмаронька, море, пелена, мати, дитина, туман.

Слухові образи: з Богом заговорить.

Образи кольору: червоні, синє, рожевою, сивий.

 

Мінливість природи супроводжується мінливим настроєм. Спочатку ліричний герой замріяно спостерігає як заходить сонце. Поява туману змушує його стривожитися. Проте з надією на краще зникає страх, настрій наповнюється спокоєм.

        

 • Arazel Uchiha
  Дякую,велике!!!♥♥♥ wink
  17 березня 2016 21:30
 • Іван
  Тут немає троп ---- під тропами розуміють певні художні засоби, зокрема, найпростішими видами троп є епітети, порівняння, метафора...
  18 лютого 2019 21:01
 • Настя
  Класно, дякую дуже допомогло!
  настя молодец ураl:
  22 квітня 2020 17:32
 • Анна
  Можете добавить мотив,жанр,рід,головна думка,настрій ------------ Додали ще головну думку та настрій.
  13 березня 2022 16:56