Тема: зображення мінливості природи в зміні дня й ночі.

Ідея: нерозривний звязок почуттів з природою, сподівання на краще майбутнє.

Мета: надія на краще майбутнє.

 

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Тематика: пейзажна лірика.

 

Художні засоби.

Епітети: червоні поли, рожевою пеленою, малую годину, хмароньку рожевую, туман сивий, тьмою німою.

Порівняння: «покриває рожевою пеленою, мов мати дитину», «ніби серце одпочине», «ждеш його, того світу, мов матері діти», «туман, неначе ворог».

Метафора: «за сонцем хмаронька пливе», «червоні поли розстилає», «туман ...тьмою німою оповиє тобі душу».

Персоніфікація: «хмаронька ...сонце спатоньки зове», «серце одпочине, з Богом заговорить».

Зменшувальні суфікси (пестливі слова): хмаронька, спатоньки, годиночку.

Єдинопочаток (анафора): «І хмароньку рожевую, І тьму за собою».

 

Кількість строф – чотири.

Вид строфи: шестивірш (секстина), чотиривірш (катрен), п'ятивірш (пентина).

 

Віршований розмір: тристопний ямб: тристопний  - у рядку повних три  стопи,  закономірність – ненаголошений склад чергується з наголошеним (U_). 

За   |сон|цем| хма |ронь|ка    |пли|ве

Чер |во  |ні  |по   |ли    | роз |сти|ла |є 

І     |сон|це | спа |тонь  |ки   | зо |ве 

У    |си  |нє |мо   |ре:   | по   |кри|ва |є 

Ро   |же |во |ю    | пе   |ле    |но  |ю

Мов | ма |ти | ди  |ти    |ну. 

Схема ненаголошених (U) й наголошених (__) складів, стоп (/).

U_ /U_ /UU/ U_/ 

U_ /U_ /UU/ U_/U 

U_ /U_ /UU/ U_/ 

U_ /U_ /UU/ U_/U 

U_ /UU /UU/ U_/

U_ /UU /UU/ 

 

Рими:  пливе – зове, розтилає – покриває, дитину – годину, собою – німою, дітись – діти.

 

Зорові образи: сонце, хмаронька, море, пелена, мати, дитина, туман. 

Слухові образи: з Богом заговорить.

Образи кольору: червоні, синє, рожевою, сивий. 

 

 

ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ.

За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає

І сонце спатоньки зове

У синє море: покриває

Рожевою пеленою,

Мов мати дитину.

 

Очам любо. Годиночку,

Малую годину

Ніби серце одпочине,

З Богом заговорить...

 

А туман, неначе ворог,

Закриває море

І хмароньку рожевую,

І тьму за собою

Розстилає туман сивий,

 

І тьмою німою

Оповиє тобі душу,

Й не знаєш, де дітись,

І ждеш його, того світу,

Мов матері діти.

 

 • Arazel Uchiha
  Дякую,велике!!!♥♥♥ wink
  17 березня 2016 21:30
 • Іван
  Тут немає троп ---- під тропами розуміють певні художні засоби, зокрема, найпростішими видами троп є епітети, порівняння, метафора...
  18 лютого 2019 21:01
 • Настя
  Класно, дякую дуже допомогло!
  настя молодец ураl:
  22 квітня 2020 17:32