БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА

Блакить мою душу обвіяла,

Душа моя сонця намріяла,

Душа причастилася1 кротості2 трав —

Добридень я світу сказав!

 

Струмок серед гаю як стрічечка,

На квітці метелик мов свічечка.

Хвилюють, маюють3, квітують поля —

Добридень тобі, Україно моя!

 

1. Причаститися — тут: ставати причетним до чого-небудь; прилучатися.

2. Кротость — покірність, смиренність.

3. Маювати — злегка ворушитися під дією вітру, маяти.

 

Тема твору: зображення шанобливого ставлення до України.

Основна думка: «Добридень тобі, Україно моя».

Ідея твору: уславлення любові до Батьківщини, заклик бути дитиною своєї Батьківщини.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Вид лірики: патріотична лірика.

 

Художні засоби

Епітет іменниковий: «кротості трав».

Метафори:  «блакить душу обвіяла», «світу сказав».

Персоніфікація: «душа намріяла, душа причастилася».

Порівняння: «струмок..., як стрічечка», «... метелик, мов свічечка».

Гіпербола: «... я світу сказав!»

Перелічення: «Хвилюють, маюють, квітують поля».

Анафора (єдинопочаток): «Душа…»

Асонанс (часте використання певних голосних звуків у рядку): «На квітці метелик, мов свічечка», «Хвилюють, маюють, квітують поля».

Риторичний оклик: «...Добридень я світу сказав!».

Риторичне звертання: «Україно моя».

Інверсія: «Хвилюють, маюють, квітують поля».

 

Кількість строф: дві.

Вид строфи: чотиривірш (катрен), оскільки строфа складається з чотирьох рядків.

Віршовий розмір: тристопний амфібрахій.

Тристопний – у рядку повних три стопи (/), закономірність - наголошений склад між ненаголошеними складами (U_U).

бла

кить

мо

ю

ду

шу

о

бві

я

ла

 

ду

ша

мо

я

сон

ця

на

мрі

я

ла

 

ду

ша

при

ча

сти

ла

ся

кро

то

сті

трав

до

бри

день

я

сві

ту

ска

зав

 

 

 

Схема ненаголошених (U) й наголошених (_) складів, стоп (/).

U_U/ U_U/ U_U/ U 

U_U/ U_U/ U_U/ U

U_U/ U_U/ U_U/ U_

U_U/ U_U/ U_

 

Римування: суміжне (ААББ).

Рими: обвіяла – намріяла, трав – сказав, стрічечка – свічечка, поля, моя..

 

Зорові образи: сонце, трави, струмок, стрічечка, метелик, свічечка, поля.

Слухові образи: сказав, маюють.

Образи кольорів: блакить.

     

 • Аня
  дякую
  7 жовтня 2018 14:29
 • марія
  а де епітет -------------- Додали епітет
  3 квітня 2020 16:01
 • Даша :)
  Дякую, але нема гіперболи :( -------- Додали гіперболу
  30 березня 2021 14:43
 • Софія
  Добавте будь ласка тропи) ---------- Тропи - це епітети, метафора, персоніфікація тощо. Дивіться художні засоби.
  14 квітня 2021 18:33