БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА

Блакить мою душу обвіяла,

Душа моя сонця намріяла,

Душа причастилася кротості трав —

Добридень я світу сказав!

 

Струмок серед гаю як стрічечка,

На квітці метелик мов свічечка.

Хвилюють, маюють, квітують поля —

Добридень тобі, Україно моя!

 

Тема твору: зображення шанобливого ставлення до України. 

Ідея твору: уславлення любові до Батьківщини.

Основна думка: бути дитиною своєї Батьківщини.

 

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: патріотична лірика.

 

Художні засоби

Епітет іменниковий: кротості трав.

Метафори:  блакить душу обвіяла, світу сказав.

Персоніфікація: душа намріяла, душа причастилася.

Порівняння: «струмок..., як стрічечка», «... метелик, мов свічечка». 

Гіпербола: «... я світу сказав!»

Перелічення: «Хвилюють, маюють, квітують поля».

Асонанс (часте використання певних голосних звуків у рядку): «На квітці метелик, мов свічечка», «Хвилюють, маюють, квітують поля».

Риторичний оклик«...Добридень я світу сказав!».

Звертання«Україно моя».

 

Кількість строф – дві.

Вид строфи: чотиривірш (катрен), оскільки строфа складається з чотирьох рядків.

Блакить мою душу обвіяла, 

душа моя сонця намріяла, 

душа причастилася кротості трав — 

добридень я світу сказав! 

 

Віршований розмір: тристопний амфібрахій: тристопний – у рядку повних три стопи (/), закономірність - наголошений склад між ненаголошеними складами (U_U). 

 

Бла|кить| мо  |ю  | ду |шу | об  |ві  |я  |ла, 

ду  |ша  | мо  |я  | сон|ця | на  |мрі|я  |ла, 

ду  |ша  | при |ча|сти  |ла |ся   |кро|то|сті| трав — 

до  |бри |день | я| сві  |ту | ска |зав

 

Схема ненаголошених (U) й наголошених (_) складів, стоп (/).

U_U/ U_U/ U_U/ U  

U_U/ U_U/ U_U/ U

U_U/ U_U/ U_U/ U_

U_U/ U_U/ U_

 

Рими: обвіяла – намріяла, трав – сказав, стрічечка – свічечка, поля, моя..

 

Римування: суміжне ААББ

Блакить мою душу обвіяла, 

душа моя сонця намріяла, 

душа причастилася кротості трав — 

добридень я світу сказав! 

 

Зорові образи: сонце, трави, струмок, стрічечка, метелик, свічечка, поля.

Слухові образи: сказав, маюють.

Образи кольорів: блакить.

 

Будь уважним до слова.

Причаститися — тут: ставати причетним до чого-небудь; прилучатися.

Кротость — покірність, смиренність.

Маювати — злегка ворушитися під дією вітру, маяти.

   

 • Аня
  дякую
  7 жовтня 2018 14:29
 • марія
  а де епітет -------------- Додали епітет
  3 квітня 2020 16:01
 • Даша :)
  Дякую, але нема гіперболи :( -------- Додали гіперболу
  30 березня 2021 14:43
 • Софія
  Добавте будь ласка тропи) ---------- Тропи - це епітети, метафора, персоніфікація тощо. Дивіться художні засоби.
  14 квітня 2021 18:33