ЗІРКА

Із коромислом по воду

аж до моря зірка ходить.

 

Коли зірка йде по воду —

весело сміється,

коли зірка йде з водою —

срібло з відер ллється.

 

Срібна зірка йде з водою,

срібні в зірки руки,

ллється чисте срібло з відер

на ліси та луки.

 

Ллється чисте срібло з відер

на маки й калину,

на заквітчану у місяць

срібну Україну.

 

Тема твору: зображення ходи зірки зоряним небосхилом. 

Ідея твору:  захоплення зіркою – джерелом світла та радості серед темряви, уславлення гармонії у природі.

Основна думка: бачити срібне світло зірки серед темряви ночі.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: пейзажна лірика.

 

Художні засоби.

Епітети: «срібні руки», «срібна зірка», «чисте срібло», «срібну Україну», «заквітчану у місяць» 

Метафори:  «срібло з відер ллється»,  «ллється … срібло з відер».

Персоніфікація: «зірка ходить»; «зірка йде, ..весело сміється».

Асонанс: «Із коромислом по воду», «на маки й калину».

Алітерація: «срібні в зірки руки», «весело сміється».

Анафора

«Срібна зірка йде з водою, 

срібні в зірки руки»; 

«на маки й калину, 

на заквітчану у місяць».

Рефрен: «ллється чисте срібло з відер».

Антитеза : «Коли зірка йде по воду …, коли зірка йде з водою …».

Повтори: зірка йде, ллється срібло.

 

Кількість строф – чотири.

Вид строфи: перша – двовірш, інші - чотиривірш (катрен).

Срібна зірка йде з водою, 

срібні в зірки руки,

ллється чисте срібло з відер

на ліси та луки.

 

Віршований розмір: тристопний хорей: тристопний –  у рядку повних три стопи, закономірність - наголошений склад чергується з ненаголошеним (_U). 

Срі     |бна| зір    |ка  | йде| з во  |до  |ю, 

Срі     |бні | в зір |ки  | ру  | ки,

ллєть  |ся  | чи    |сте | срі |бло з | ві  |дер

на       | лі |си     | та | лу  |ки.

Схема ненаголошених (U) й наголошених (__) складів, стоп (/).

_U/ UU /_U/_U/

_U/ UU/ _U

_U/ UU/ _U/_U

UU/ _U/_U/ 

Рими: сміється – ллється, руки – луки, калину - Україну. 

 

Римування: АБВБ - перерване.

Коли зірка йде по воду — 

весело сміється, 

коли зірка йде з водою — 

срібло з відер ллється. 

 

Зорові образи: море, ліси, луки, маки, калина, місяць, коромисло, зірка, відро.

Слухові образи: весело сміється.

Образи кольорів: срібна.

 

  • Уля 5в
    А рік випуску твору де?
    29 січня 2024 19:02