ЖУРАВЛІ ВИСОКІ ПРОЛІТАЮТЬ

Журавлі високі пролітають,

ледве видно птахів із землі.

Журавлів я з вирію стрічаю

і прошу перо у журавлів.

 

Ставши над Дніпром зеленооким,

ставши над усміхненим Дніпром,

я прошу перо у них високе,

піднебесне в них прошу перо.

 

Хай з небес перо високе кинуть,

хай мене благословлять крилом,

щоб писалось слово журавлине

журавлиним з вирію пером.

 

Щоб воно до вирію літало,

журавлиний звідало політ,

та завжди із вирію вертало

до святої отчої землі...

 

Тема твору: призначення для поетичного слова – крилатий журавлиний політ та повернення до отчої  землі. 

Ідея твору:  возвеличення поетичного слова, як перемоги натхнення над смутком.

Основна думка: натхненне поетичне слово  повинне окриляти тих, до кого воно звернене. 

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: патріотична лірика.

 

Художні засоби.

Епітети: «журавлі високі», «Дніпром зеленооким», «усміхненим Дніпром», «піднебесне перо», «перо високе», «слово журавлине», «святої … землі». 

Персоніфікація:  «слово до вирію літало,,, звідало політ, з вирію вертало…».

Анафора: 

«Ставши над Дніпром зеленооким, 

ставши над усміхненим Дніпром»;

«Хай з небес перо високе кинуть, 

хай мене благословлять крилом».

Антитеза (протиставлення): «до вирію літало…, із вирію вертало…»

 

Кількість строф – чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

 

Віршований розмір: тристопний хорей: тристопний - у рядку три повні стопи,  закономірність - наголошений склад чергується з ненаголошеним (_U). 

Жу  |рав  | лі  |ви  |со   |кі  | про|лі     |та |ють, 

лед | ве   |вид |но  |пта |хів | із   | зем |лі. 

Жу  |рав  |лів  | я з| ви |рі   | ю   |стрі  |ча |ю 

І    | про  |шу  |пе  |ро  | у  | жу |рав   |лів

Схема ненаголошених (U) й наголошених (__) складів, стоп (/).

U U/ _U/ _ U/ U U/ _U/

U U/ _ U/ _ U/ U U/_

U U/ _ U/ _ U/ U U/_U/

U U/ _U/ _ U/  U U/_ 

 

Рими:  пролітають - стрічаю, землі – журавлів,  зеленооким - високе, Дніпром – перо,  крилом – пером, літало – вертало, політ – землі.  

 

Римування: АБАБ – перехресне.

Щоб воно до вирію літало, 

журавлиний звідало політ, 

та завжди із вирію вертало 

до святої отчої землі...

 

Зорові образи: журавлі, земля, вирій, перо, Дніпро, крило.

Образи кольорів: зелений (Дніпро зеленоокий).

 

Перо — символ письменника, а журавлі — символ України.

 

  • Маша
    Дякую
    14 квітня 2021 12:19