ЖУРАВЛІ ВИСОКІ ПРОЛІТАЮТЬ

Журавлі високі пролітають,

ледве видно птахів із землі.

Журавлів я з вирію стрічаю

і прошу перо у журавлів.

 

Ставши над Дніпром зеленооким,

ставши над усміхненим Дніпром,

я прошу перо у них високе,

піднебесне в них прошу перо.

Хай з небес перо високе кинуть,

хай мене благословлять крилом,

щоб писалось слово журавлине

журавлиним з вирію пером.

 

Щоб воно до вирію літало,

журавлиний звідало політ,

та завжди із вирію вертало

до святої отчої землі...

Тема твору: призначення для поетичного слова – крилатий журавлиний політ та повернення до отчої  землі.

Ідея твору:  возвеличення поетичного слова, як перемоги натхнення над смутком.

Основна думка: натхненне поетичне слово  повинне окриляти тих, до кого воно звернене.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: патріотична лірика.

 

Художні засоби

Епітети: «журавлі високі», «Дніпром зеленооким», «усміхненим Дніпром», «піднебесне перо», «перо високе», «слово журавлине», «святої … землі».

Персоніфікація:  «слово до вирію літало,,, звідало політ, з вирію вертало…».

Метафора: «благословлять крилом».

Анафора:

«Ставши над Дніпром зеленооким,

ставши над усміхненим Дніпром»;

«Хай з небес перо високе кинуть,

хай мене благословлять крилом».

Антитеза (протиставлення): «до вирію літало…, із вирію вертало…»

 

Кількість строф: чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршований розмір: тристопний хорей: тристопний - у рядку три повні стопи,  закономірність - наголошений склад чергується з ненаголошеним (_U).

жу

рав

лі

ви

со

кі

про

лі

та

ють

лед

ве

вид

но

пта

хів

із

зем

лі

 

жу

рав

лів

я

з ви

рію

стрі

ча

ю

 

і

про

шу

пе

ро

у

жу

рав

лів

 

Схема ненаголошених (U) й наголошених (__) складів, стоп (/).

U U/ _U/ _ U/ U U/ _U/

U U/ _ U/ _ U/ U U/_

U U/ _ U/ _ U/ U U/_U/

U U/ _U/ _ U/  U U/_

 

Рими:  пролітають - стрічаю, землі – журавлів,  зеленооким - високе, Дніпром – перо,  крилом – пером, літало – вертало, політ – землі. 

Римування: перехресне (АБАБ)

Щоб воно до вирію літало,

журавлиний звідало політ,

та завжди із вирію вертало

до святої отчої землі...

 

Зорові образи: журавлі, земля, вирій, перо, Дніпро, крило.

Образи кольорів: зелений (Дніпро зеленоокий).

 

Перо — символ письменника, а журавлі — символ України.

 

  • Маша
    Дякую
    14 квітня 2021 12:19
  • Cool cat UwU
    А так правильно, але там є метафори --------------- Дописали метафору. Персоніфікація також є різновидом метафори.
    30 листопада 2023 10:20