ДОЩ

Благодатний, довгожданий,

Дивним сяйвом осіянний,'

Золотий вечірній гість

Впав бадьоро, свіжо, дзвінко

На закурені будинки

Зголоднілих передмість.

 

Відкривай гарячі груди,

Мати-земле! Дощ остудить,

Оживить і запліднить,—

І пшеницею, й ячменем,

Буйним повівом зеленим

Білі села звеселить. 

 

Тема твору: зображення значення благодатного дощу для природи, як винагорода людям за працю. 

Ідея твору:  оспівування краси та гармонії в природі.

Основна думка: любування красою та гармонією у природі; барви, свіжість та врожай несе благодатний дощ. 

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: пейзажна лірика.

 

Художні засоби.

Епітети: «благодатний, довгожданий, сяйвом осіянний, золотий гість», «впав бадьоро, свіжо», «закурені будинки», «зголоднілих передмість», «гарячі груди», «буйним посівом», «білі села». 

Метафора: «відкривай гарячі груди».

Персоніфікація:  «дощ оживить і запліднить,… села звеселить».

Оклики: Мати земле!

Перелічення:  «впав бадьоро, свіжо, дзвінко», «дощ остудить, оживить і запліднить».

 

Кількість строф – дві.

Вид строфи: шестивірш (секстет).

 

Віршований розмір: двостопний пеон: двостопний - у рядку повних дві стопи,  закономірність – два ненаголошений склади чергуються з наголошеним і ненаголошеним (UU_U). 

Бла   | го   |дат |ний,   | дов|го    |жда    |ний, 

Див   |ним  | сяй|вом   | о    |сі    |я       |нний, 

Зо     |ло   | тий| ве    |чір   |ній  | гість 

Впав | ба   |дьо |ро,    | сві  |жо,  | дзвін |ко 

На    | за   |ку  |ре     |ні    | бу   |дин    |ки 

Зго   |лод  |ні    |лих   | пе   |ред |мість

Схема ненаголошених (U) й наголошених (__) складів, стоп (/).

UU_U / UU_U/

UU_U / UU_U/

UU_U / UU_

UU_U / UU_U/

UU_U / UU_U/

UU_U / UU_

 

Рими:  довгожданий – осіянний, гість – передмість, дзвінко – будинки, груди – остудить, запліднить – звеселить, ячменем – зеленим.

 

Римування: ААБВВБ – тернарне.

Благодатний, довгожданий, 

Дивним сяйвом осіянний, 

Золотий вечірній гість 

Впав бадьоро, свіжо, дзвінко 

На закурені будинки 

Зголоднілих передмість. 

 

Зорові образи: будинки, дощ, земля, пшениця, ячмінь.

Слухові образи: дзвінко.

Образи кольорів: золотий, зелений.

 

Чому дощ "білі села звеселить"? 

Села білі, бо раніше сільські хати білили в білий колір, вони не були  забрудненими курявою, як у великому населеному пункті.  

Дощ села звеселить, бо там, де зазвичай займаються сільським господарством, люди завжди радіють довгожданому дощу. 

       

  • Бойко Анна
    спасибо, ваш сайт очень помогает в учебе.
    7 травня 2020 12:11
  • аліса
    чому дощ "білі села звеселить"? -------------- Додали відповідь на запитання.
    20 квітня 2021 19:48