ОСІНЬ-МАЛЯР ІЗ ПАЛІТРОЮ ПИШНОЮ...

Осінь-маляр із палітрою пишною 

тихо в небі кружляє, 

осипає красою розкішною.

 

Там розсипа вона роси сріблисті,

Там тумани розливає,

Ліс одягає у шати барвисті.

 

Ліс обливає кольорами дивними,

Ніжно сміється до вітру,

Грає цілунками з ним переливними.

 

Фарби рожеві, злотисті, червоні, 

Срібно-блакитне повітря... 

Ніжні осінні пісні тиходзвонні!

 

Тема твору: зображення осінніх перетворень у природі.

Ідея твору:  оспівування краси осінніх перетворень.

Основна думка: кожна пора по-своєму чарівна. 

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: пейзажна лірика.

 

Художні засоби.

Епітети: «палітрою пишною», «красою розкішною», «роси сріблисті», «шати барвисті», «ніжно сміється», «цілунками переливними», «срібно-блакитне повітря», «ніжні пісні тиходзвонні». 

Метафора: «грає цілунками», «розсипа вона роси сріблисті».

Персоніфікація:  «осінь … кружляє, тумани розливає, ліс одягає, обливає, сміється».

Оклики: «Ніжні осінні пісні тиходзвонні!»

Перелічення:  «Фарби рожеві, злотисті, червоні».

Порівняння: осінь-маляр із палітрою пишною.

Алітерація: «Там розсипа вона роси сріблисті», «Ніжні осінні пісні тиходзвонні». 

Неологізми: тиходзвонні.

 

Кількість строф – чотири.

Вид строфи: тривірш (терцет).

 

Віршований розмір: чотиристопний дактиль: чотиристопний  - у рядку повних чотири стопи,  закономірність – наголошений склад чергується з двома ненаголошеними (_UU). 

 

Ліс | об| ли |ва  |є   | ко  |льо      |ра  |ми | див|ни  |ми,

Ніж|но | смі|єть  |ся  | до | віт      |ру,

Гра|є   | ці  |лун|ка  |ми  | з ним   | пе  |ре |лив |ни  |ми.

Схема ненаголошених (U) й наголошених (__) складів, стоп (/).

_UU / _UU/ _UU/ _UU/

_UU/  _UU/ _U

_UU/  _UU/ _UU/ _UU/

 

Рими:  пишною – розкішною, кружляє – розливає,  сріблисті – барвисті, дивними – переливними, вітру – повітря, червоні – тиходзвонні. 

 

Римування: АБА  – 

Осінь-маляр із палітрою пишною

Тихо у небі кружляє,

Все осипає красою розкішною.

 

Зорові образи: палітра, небо, роса, ліс, туман.

Слухові образи: сміється, пісня.

Образи кольорів: сріблистий, барвистий, рожевий, злотистий, червоний, срібно-блакитний. 

 

Будь уважним до слова.

Палітра — прямокутна або овальна пластина, призначена для змішування

олійних фарб.

Шати — одяг, вбрання.