ЛЮБИ ПРИРОДУ НЕ ЯК СИМВОЛ...

Люби природу не як символ 

Душі своєї,

Люби природу не для себе, 

Люби для неї.

 

Вона — не тільки тема вірша 

Або картини, — 

В ній є висоти незміримі 

Й святі глибини.

У неї є душа могуча, 

Порив є в неї, 

Що більший над усі пориви 

Душі твоєї.

 

Вона — це мати. 

Будь же сином, 

А не естетом1,

І станеш ти не папіряним2, — 

Живим поетом!

1. Естет — поціновувач мистецтв. 

2. Папіряний — тут: той, що є на папері.

 

Тема твору: справжній поет черпає натхнення від природи.

Ідея твору:  заклик любити красу природи, поетичне слово.

Основна думка: справжній поет повинен відчувати те, про що пише. 

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Тематика: патріотична лірика.

Збірка: «На білих островах» (1910 рік).

 

Художні засоби

Епітети: «висоти незміримі», «святі глибини», «душа могуча», «не папіряним, живим поетом».

Персоніфікація: «вона — це мати», «у неї є душа» (про природу).

Метафора: «станеш ти … живим поетом».

Оклики: «І станеш ти не папіряним,— живим поетом!».

Порівняння: «люби природу не як символ».

Повтори (анафора): «Люби...».

Інверсія: «В ній є висоти незміримі», «У неї є душа могуча».

Антитеза (протиставлення): «... висоти... й ... глибини», «... не для себе, ... для неї».

 

Кількість строф: чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршований розмір: чотиристопний ямб (у рядку повних чотири стопи,  закономірність – ненаголошений склад чергується з наголошеним (U_). 

Лю

би

при

ро

ду

не

як

сим

вол

Ду

ші

сво

є

ї,

 

 

 

 

Лю

би

при

ро

ду

не

для

се

бе,

Лю

би

для

не

ї.

 

 

 

 

Схема ненаголошених (U) й наголошених (_) складів, стоп (/).

U_/U_/U_/U_/U 

U_/U_/U 

U_/U_/U_/U_/U 

U_/U_/U 

 

Рими:  своєї – неї, картини – глибини, неї – твоєї, естетом – поетом.

 

Римування: АБВБ – перерване. 

Люби природу не як символ 

Душі своєї,

Люби природу не для себе, 

Люби для неї.

 

Зорові образи: картина, природа.

 

  • Криволап Марія
    Все просто чудово! Інформація підібрана прекрасно! А тільки можна ще Персоніфікацію будь ласка до цього вірша? ------------ Додали персоніфікацію (персоніфікація - це надання предметам, явищам природи або поняттям властивостей людини, тварини; уособлення)
    11 травня 2021 19:20
  • Roma
    А до якої збірки належить цей вірш? ------------------ Додали збірку і дату видання.
    18 лютого 2024 16:05