ЛЮБИ ПРИРОДУ НЕ ЯК СИМВОЛ...

Люби природу не як символ 

Душі своєї,

Люби природу не для себе, 

Люби для неї.

 

Вона — не тільки тема вірша 

Або картини, — 

В ній є висоти незміримі 

Й святі глибини.

 

У неї є душа могуча, 

Порив є в неї, 

Що більший над усі пориви 

Душі твоєї.

 

Вона — це мати. 

Будь же сином, 

А не естетом,

І станеш ти не папіряним, — 

Живим поетом!

 

Тема твору: справжній поет черпає натхнення від природи.

Ідея твору:  заклик любити красу природи, поетичне слово.

Основна думка: справжній поет повинен відчувати те, про що пише. 

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: патріотична лірика.

 

Художні засоби.

Епітети: «висоти незміримі», «святі глибини», «душа могуча», «не папіряним, живим поетом».

Персоніфікація«вона — це мати», «у неї є душа» (про природу).

Метафора: «станеш ти … живим поетом».

Оклики: «І станеш ти не папіряним,— живим поетом!».

Порівняння«люби природу не як символ».

Повтори (анафора)«Люби...».

Інверсія«В ній є висоти незміримі», «У неї є душа могуча».

Антитеза (протиставлення)«... висоти... й ... глибини», «... не для себе, ... для неї».

 

Кількість строф – чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

 

Віршований розмір: тристопний ямб: тристопний  - у рядку повних три стопи,  закономірність – ненаголошений склад чергується з наголошеним (U_). 

Лю би при ро ду не як сим вол
Ду ші сво є ї,        
Лю би при ро ду не для се бе,
Лю би для не ї.        

Схема ненаголошених (U) й наголошених (__) складів, стоп (/).

U_/UU/U_/U_/U 

U_/U_/U 

U_/UU/U_/U_/U 

U_/U_/U 

 

Рими:  своєї – неї, картини – глибини, неї – твоєї, естетом – поетом.

 

Римування: АБВБ - перерване. 

Люби природу не як символ 

Душі своєї,

Люби природу не для себе, 

Люби для неї.

 

Зорові образи: картина, природа. 

 

Будь уважним до слова.

Естет — поціновувач мистецтв. 

Папіряний — тут: той, що є на папері.

   

  • Криволап Марія
    Все просто чудово! Інформація підібрана прекрасно! А тільки можна ще Персоніфікацію будь ласка до цього вірша? ------------ Додали персоніфікацію (персоніфікація - це надання предметам, явищам природи або поняттям властивостей людини, тварини; уособлення)
    11 травня 2021 19:20