ПЕРША КОЛИСКОВА

Спи, моя дитино золота,

Спи, моя тривого кароока.

В теплих снах ідyть в поля жита,

І зоря над ними йде висока.

 

Спи, моя гіллячко голуба,

Тихо в моїм серці і щасливо.

За вікном хлюпочеться плавба

Твоїх літ і долі гомінливої.

 

Спи, моя дитинко, на порі.

Тіні сплять і сонна яворина...

Та як небо в нашому Дніпрі,

Так в тобі не спить хай Україна.

 

Хай вона не спить в тобі повік,

Бо вона — для тебе і для світу...

Люлі, мій маленький чоловік,

Капле сон сріблястий з верховіту...

 

Тема твору: звертання матері до своєї дитини вирости гідним сином батьківщини.

Ідея твору:  уславлення патріотизму та материнської любові, заклик любити та жити для України.

Основна думка: патріотами не народжуються, ними стають.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: патріотична лірика.

 

Художні засоби.

Епітети: «дитина золота», «теплих снах», «гіллячко голуба», «тихо в серці», «долі гомінливої», «сонна яворина», «сон сріблястий»,«маленький чоловік». 

Метафора: «спи, гіллячко», «тихо в моїм серці і щасливо», «хлюпочеться плавба твоїх літ і долі гомінливої», «в тобі не спить хай Україна»

Персоніфікація: «тривого кароока»,«ідуть жита», «зоря …йде», «тіні сплять і …яворина», «капле сон з … верховіту»,«ця річечка Дніпра тихенька синя доня»

Порівняння: «Та як небо в нашому Дніпрі, так в тобі не спить хай Україна».

Пестливі слова: гіллячко, дитинко, маленький.

Анафора (єдинопочаток):

Спи, моя дитино золота, 

Спи, моя тривого кароока. 

Спи, моя гіллячко голуба, 

Спи, моя дитинко, на порі. 

Звертання: «моя дитино золота», «моя тривого кароока», «моя гіллячко голуба», «моя дитинко», «мій маленький чоловік»

Паралелізм: «Та як небо в нашому Дніпрі, Так в тобі не спить хай Україна».

 

Кількість строф – чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

 

Віршований розмір: чотиристопний хорей: чотиристопний –  у рядку повних чотири стопи, закономірність - наголошений склад чергується з ненаголошеним (_U).

 

Спи,  | мо  | я    | ди  | ти   | но   |  зо | ло | та

Спи,  | мо  | я    | три |во    |го    | ка  |ро  |о     |ка. 

В теп |лих  |снах| і     |дуть   | в по| ля  | жи|та

І      | зо   |ря   | над| ни     |ми   | йде | ви |со   |ка

Схема ненаголошених (U) й наголошених (__) складів, стоп (/).

_U/ UU / _U/ UU / _

_U/ UU/ _U/ UU / _U/

UU/ _U / _U/ _U /_

UU/ _U/ _U/ _U /_U/

 

Рими:  золота – жита, кароока – висока, голуба – плавба, щасливо – гомінливої, порі – Дніпрі, яворина – Україна, повік – чоловік, світу – верховіту.

 

Римування: АБАБ - перехресне 

Спи, моя дитино золота, 

Спи, моя тривого кароока. 

В теплих снах ідуть в поля жита, 

І зоря над ними йде висока.

 

Зорові образи: поле, дитина, жито, зоря, гілка, вікно, тінь, яворина, Дніпро. 

Звукові образи: хлюпочеться, гомінлива доля, капле (капає).

Образи кольорів: золота, кароока, голуба, сріблястий.

 

Будь уважним до слова.

Плавба — тут: пропливання. 

Яворина, явір — назва дерева. 

Капле — капає.

Верховіт— верховіття, верхівки дерев.