САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

 

Сім'я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

 

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тільки дівчата

Та соловейко не затих.

  

Тема: зображення щасливої родини працьовитих селян серед природної гармонії.

Ідея: уславлення людини праці та природної гармонії.

Мета: працьовиті люди заслуговують гарного життя.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: пейзажна лірика.

 

Художні засоби.

Персоніфікація: зіронька встає.

Пестливі слова: зіронька, маленьких, діточок, соловейко.

 

Кількість строф – три.

Вид строфи: п'ятивірш (пентина).

 

Віршований розмір: тристопний ямб: тристопний  - у рядку повних три  стопи,  закономірність – ненаголошений склад чергується з наголошеним (U_). 

Са |док |виш|не  |вий   |ко  |ло   | ха    |ти, 

Хру|щі  |над |виш|ня    |ми  |гу    |дуть

Плу|га   |та  |рі   | з плу|га  |ми   | йдуть

Спі |ва  |ють  | і   |ду     |чи |дів   |ча    |та, 

А   | ма |те   |рі  | ве    |че  |рять| ждуть.

Схема ненаголошених (U) й наголошених (__) складів, стоп (/).

U_ /U_ /UU/ U_/U 

U_ /U_ /UU/ U_/ 

UU /U_ /U_/ U_/ 

U_ /UU/ U_/ U_/U

UU /U_ /U_/ U_/ 

 

Рими:  хати – дівчата, гудуть – йдуть – ждуть, хати – научати, встає – подає – дає, хати – дівчата, своїх – їх – затих. 

 

Римування: АББАБ

Садок вишневий коло хати, 

Хрущі над вишнями гудуть, 

Плугатарі з плугами йдуть, 

Співають ідучи дівчата, 

А матері вечерять ждуть.

 

Зорові образи: садок, хата, хрущі, вишні, плугатарі, плуги, дівчата, матір, зіронька, соловейко, діточки.

Образи – символи: «садок вишневий», «вечірня зіронька», «соловейко», «родина за вечерею»«плугатарі», «пісня дівчат».

Слухові образи: хрущі гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають дівчата, затихло все, соловейко не затих. 

 

 • неизвесно
  вірш супер . душевний дуже
  15 жовтня 2018 16:00
 • Ілля
  Дякую за класну характеристику
  20 жовтня 2019 09:39
 • vladislav2_0
  Зробіть більшу характеристику 21 квітня 2020 21:19
  21 квітня 2020 20:17
 • Аня
  Спасибо огромное
  3 вересня 2020 18:33