ЗАХОЧЕШ І БУДЕШ

Захочеш — і будеш. В людині, затям1,

Лежить невідгадана сила.

Зрослась небезпека з відважним життям,

Як з тілом смертельника крила.

 

І легко тобі, хоч і дивишся ниць2,

Аби не спіткнутись ні разу,

І нести солодкий тягар таємниць

І гостру петарду3 наказу.

 

Навчишся надать блискавичність думкам

І рішенням важкість каміння.

Піти чи послати і стать сам на сам

З своїм невблаганним сумлінням4.

 

1 Затям — зрозумій, запам’ятай.

2 Ниць — униз.

3 Петáрда — вибуховий пристрій застережної дії.

4 Сумлíння — совість, внутрішній голос, суддя, який оцінює думки та вчинки

 

Тема: життя і боротьба сина свого народу

Головна думка: заклик бути патріотом («в людині, затям, лежить невідгадана сила)

Провідний мотив: утвердження сильної і сміливої особистості

Рід літератури: лірика

Вид лірики: громадянська (патріотична)

Збірка: «Вежі» (1940)

Жанр: вірш

 

Художні засоби

Епітети: невідгадана сила, відважним життям, солодкий тягар, гостру петарду, невблаганним сумлінням

Метафора: «в людині … лежить … сила», «Зрослась небезпека з … життям», «нести тягар … таємниць», «петарду наказу», «надать блискавичність думкам», «рішенням важкість каміння», «стать сам на сам з … сумлінням».

Порівняння: «зрослась …, як з тілом смертельника крила»

Повтори (анафора, єдинопочаток): «І …»

 

Кількість строф: три

Вид строфи: катрен (чотиривірш)

Римування: перехресне  (АБАБ) 

Рими: затям – життям, сила – крила, ниць – таємниць, разу – наказу, думкам – сам, каміння – сумлінням

 

Композиційна будова вірша

1 Захочеш – і будеш (багато у житті людини залежить від неї самої, бо «в  людині, затям, лежить невідгадана сила»)

2 Зрослась небезпека з відважним життям (справжнє життя, наповнене боротьбою, тільки для відважних)

3 Не спіткнутись ні разу (приймати виважені рішення, щоб виконати свій обов’язок)

4 Навчишся надать (віра у себе, в успіх розпочатої справи)

5 Стать сам на сам з …невблаганним сумлінням (власне сумління – найвище мірило кожного поступку перед вибором «піти чи послати»)

 

Ліричний герой – це відважна та сильна духом людина, котра вірить у невідгадану силу, високі можливості українців у боротьбі за відродження державності