ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА

Зажурилась Україна, бо нічим прожити:

Витоптала орда кіньми маленькії діти.

 

Котрі молодії – у полон забрато;

Як заняли, то й погнали до пана, до хана.

 

Годі тобі, пане-брате, ґринджоли малювати,

Бери шаблю гостру, довгу та йди воювати!

 

Ой ти станеш на воротях, а я в закоулку,

Дамо тому стиха лиха та вражому турку!

 

Ой ти станеш з шабелькою, а я з кулаками,

Ой, щоб слава не пропала проміж козаками.

 

Ой козак до ружини, бурлака до дрюка:

Оце ж тобі, вражий турчин, З душею розлука!

 

Тема твору: зображення горя та страждання народу під час татаро-монгольських нападів  на українську землю і прагнення бути вільними

Ідея твору:  заклик об'єднатися і дати відсіч ворогові.

Основна думка: від нападників свою землю треба захищати. 

Рід літератури: ліро-епічний твір.

Жанр: історична пісня.

 

Художні засоби.

Епітети: «шаблю гостру, довгу», «вражому турку», «вражий турчин», «маленькії діти»

Епітет-прикладка: «пане-брате».

Метафора: «витоптала орда кіньми маленькії діти»

Персоніфікація: «зажурилась Україна», «слава не пропала»

Фразеологізми: «ґринджоли малювати», «дамо тому стиха лиха…», «з душею розлука»

Риторичне звертання: «Годі тобі, пане-брате, ґринджоли малювати» 

Звертання: "оце тобі, вражий турчин" 

Антитеза: 

«Ой ти станеш на воротях, а я в закоулку»

«Ой ти станеш з шабелькою, а я з кулаками»

«Ой козак до ружини, бурлака до дрюка»

Пестливі слова: шабелькою.

Оклики: «Бери шаблю гостру, довгу та йди воювати!», «Дамо тому стиха лиха та вражому турку!», «Оце ж тобі, вражий турчин, з душею розлука!»

Рефрен (повтор) : «Ой ти станеш…».

Анафора:

«Ой ти станеш з шабелькою, а я з кулаками,

Ой, щоб слава не пропала проміж козаками.

 

Ой козак до ружини, бурлака до дрюка».

 

Кількість строф – шість.

Вид строфи: двовірш.

 

Віршований розмір: семистопний хорей: у рядку сім повних стоп (/), закономірність - наголошений склад з ненаголошеним складом (_U). 

За | жу| ри | лась | Ук | ра| ї      |на,  | бо | ні    | чим  | про| жи| ти:

Ви|топ |та  |ла     |ор | да | кінь|ми   |ма  |лень |кі      |ї     |ді  |ти.

 

Схема ненаголошених (U) й наголошених (_) складів, стоп (/).

UU/ _U/ UU/ _U/ U_/ UU/ _U/

_U/ UU/ _U/ _U/ U_/ UU/ _U/

 

Рими:  прожити – діти, малювати – воювати, закоулку – турку, кулаками – козаками, дрюка – розлука.

Римування: паралельне (АА)

Зажурилась Україна, бо нічим прожити:

Витоптала орда кіньми маленькії діти.

 

Будь уважним до слова.

Ґринджоли – сани

Ґринджоли малювати – нічого не робити

З душею розлука – смерть 

Дати стиха лиха – покарати 

Ружина – зброя, гвинтівка