МАКСИМ, КОЗАК ЗАЛІЗНЯК

Максим козак Залізняк, козак з Запорожжя,

Як виїхав на Вкраїну, як пишная рожа!

 

Зібрав війська сорок тисяч в місті Жаботині.

Обступили город Умань в обідній годині.

 

Обступили город Умань, покопали шанці

Та вдарили з семи гармат у середу вранці.

 

Та вдарили з семи гармат у середу вранці,

Накидали за годину панів повні шанці... 

 

Отак козак Залізняк із панами бився

І за те він слави гарной залучився.

 

Лине гомін, лине гомін по степу німому, -

Вертаються козаченьки із бою додому. 

 

Тема твору: зображення героїчної боротьби гайдамаків під проводом Максима Залізняка проти польської шляхти.

Ідея твору:  уславлення героїчної боротьби проти поневолення.

Основна думка: захоплення героїзмом боротьби проти поневолення.

Рід літератури: ліро-епічний твір.

Жанр: історична пісня.

 

Композиція: 

Експозиція: «козак з Запоріжжя… виїхав на Вкраїну».

Зав'язка: «зібрав війська сорок тисяч в місті Жаботині».

Розвиток дії: «обступили город Умань», «вдарили з семи гармат у середу вранці». 

Кульмінація: «накидали за годину панів повні шанці».

 

Розв’язка: «вертаються козаченьки із бою додому».

 

Художні засоби.

Епітети: «пишная рожа», «повнісінькі шанці», «гарной слави»

Метафора: «славою покрита» 

Порівняння: «як пишная рожа».

Гіпербола: «зібрав війська сорок тисяч», «накидали за годину панів повні шанці» 

Пестливі слова: козаченьки

Риторичні оклики: 

«Як пишная рожа

Рефрен (повтори):

«Та вдарили з семи гармат у середу арвнці»

Анафора (єдинопочаток):

Обступили город Умань в обідній годині.

Обступили город Умань, покопали шанці.

 

Кількість строф – шість.

Вид строфи: двовірш.

 

Рими:  Запоріжжя – рожа, Жаботині – годині, шанці – вранці, бився – заручився, німому - додому.

 

Будь уважним до слова.

Рожа — багаторічна декоративна рослина родини мальвових; тут: гарний на вроду.

Шанці — земляні укріплення у вигляді ровів із насипом; окопи.

  

  • COT
    Ооо Якого відповідь 2+2/2=2?!?!? ------
    Правильні рівності 2 + 2 : 2 = 2 + 1 = 3 і (2 + 2) : 2 = 4 : 2 = 2.
    Це той варіант, коли дужки змінюють значення виразу.
    15 вересня 2021 06:38