НЕВДЯЧНИЙ КІНЬ

Хто в воза Коней запряга,

той гречно їх не просить.

Та добрий пан сказав, що вже

того порядку досить.

 

І, загнуздавши раз коня,

він став питати в його:

— Чи вас у корінь запрягти,

чи з боку — і з якого?

 

Коштовні віжки почепить

чи з простої сириці?

У голу руку взять батіг

чи брати й рукавиці?

 

Та, мабуть, Кінь невдячний був,

а то й дурненький, може,

Бо на ласкаві ці слова

він одповів негоже:

— Язик ваш любо так бринить,

як добрії цимбали,

Але було б мене спитать,

як ще не загнуздали.

 

Я знаю — віжки всі цупкі,

чи з шовку, чи з ременю.

Батіг усякий дошкуля,

як вам попався в жменю.

 

Та й ще скажу: як чортвіть-що

я тут возити маю,

То краще б я не запрягавсь

ні в корінь, ані скраю.

             (В. Самійленко 1906)

Тема: сатиричний діалог пана з конем про спосіб запрягання.

Головна думка: «Хто в воза Коней запряга, то гречно їх не просить».

Мета: заклик бути добрим на ділі, а не на словах (висміяти лжегуманістів тогочасного суспільства).

 

Художні засоби

Епітети: добрий пан, коштовні віжки, голу руку, ґречно просить, ласкаві слова, добрії цимбали.

Метафора: «язик любо бринить», «кінь невдячний».

Порівняння: «Бринить, як … цимбали».

Риторичне запитання:  «Чи вас у корінь запрягти, чи з боку — і з якого?», «Коштовні віжки почепить чи з простої сириці?», «У голу руку взять батіг чи брати й рукавиці?»

Протиставлення: «не запрягавсь ні в корінь, ані скраю»

 

Кількість строф: сім

Вид строфи: чотиривірш (катрен)

Віршовий розмір: чотиристопний ямб

я

зик

ваш

лю

бо

так

бри

нить

як

до

брі

ї

цим

ба

ли

 

але

було

б ме

не

спи

тать

як

ще

не

за

гну

зда

ли

 

 

 

/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U

 

Рими: просить – досить, його – якого, сириці – рукавиці, може – негоже, бринить – спитать, цимбали – загнуздали, ременю – жменю, маю – скраю

Римування: перехресне (АБАБ)

— Язик ваш любо так бринить,

як добрії цимбали,

Але було б мене спитать,

як ще не загнуздали.

 

У час панування самодержавства автор не міг відкрито говорити про гнобителів свого народу. У сатиричному вірші «Невдячний кінь» на прикладі відносин між добрим паном і його  запряженим конем, автору вдалося дотепно висміяти деяких лжегуманістів, лжепатріотів та лженародолюбів тогочасного суспільства.  

На мою думку, вірш уявно можна поділити на три частини.

1) У перших двох рядках першої строфи – головна думка вірша. У наступних строфах ліричний герой згадує про доброго пана, який хоче змінити існуючий порядок речей, і читачеві може спасти на думку, що він вирішив не  експлуатувати тварину («та добрий пан сказав, що вже того порядку досить»).

2) У другій і третій строфі пан став настільки добрий та гуманний, що, навіть звертаючись до коня на ви, запитує, як саме його запрягати («чи вас у корінь запрягти, чи з боку — і з якого..»), які віжки використати («коштовні віжки почепить чи з простої сириці…»), як брати батіг («у голу руку взять батіг чи брати й рукавиці»). Він хоче змінити зовнішні атрибути, залишивши стару сутність гніту і батога.

3) У четвертій та п’ятій строфі кінь до доброго пана виявляється явно невдячним за таке піклування, і навіть дурненьким, бо відповів негоже («було б мене спитать, як ще не загнуздали»). У шостій і сьомій строфі саме кінь виявляється розумнішим за пана, бо будь-які «віжки цупкі, … батіг дошкуля, … краще б не запрягавсь ні в корінь, ні скраю. Ці строфи нагадують мораль байки. 

У тогочасному суспільстві ліберальне панство любило багато говорити про «свободи», які насправді ніяким чином  не полегшували життя простих людей.

      

  • Ірина
    де аналіз!?) -------- Написали аналіз для вірша.
    19 квітня 2021 20:11