ДОЛЯ

Ти не лукавила зо мною,

Ти другом, братом і сестрою

Сіромі стала. Ти взяла

Мене, маленького, за руку

І в школу хлопця одвела

До п'яного дяка в науку.

 

«Учися, серденько, колись

З нас будуть люде», — ти сказала.

А я й послухав, і учивсь,

І вивчився. А ти збрехала.

 

Які з нас люде? Та дарма!

Ми не лукавили з тобою,

Ми просто йшли; у нас нема

Зерна неправди за собою.

 

Ходімо ж, доленько моя!

Мій друже вбогий, нелукавий!

Ходімо дальше, дальше слава,

А слава – заповідь моя.

                 [9 лютого 1858, Нижній Новгород]

 

Тема: поетичний роздум-монолог митця про свою долю та мету життя.

Головна думка: «ходімо дальше, дальше слава, а слава – заповідь моя».

Мета: осмислення пройденого шляху, заклик ставати господарем своєї долі.

Рід літератури: лірика.

Вид лірики: філософська.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Метафора: «зерна неправди», «слава – заповідь моя».

Уособлення: (доля) «не лукавила, другом стала, взяла за руку, одвела, сказала, збрехала».

Перелічення: «ти другом, братом і сестрою».

Риторичне запитання: «Які з нас люде?».

Риторичний оклик: «Та дарма!».

Риторичне звертання: «Ходімо ж, доленько моя!», «Мій друже вбогий, нелукавий!».

Пестливі слова: «серденько», «доленько».

Повтори: «… дальше, дальше слава», «... і учивсь, і вивчився». 

Повтори (анафора): «Ти …», «Ми …», «Ходімо …».

Повтори (епіфора): «… моя».

 

Кількість строф: чотири.

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.

ти

не

лу

ка

ви

ла

зо

мно

ю

ти

дру

гом

бра

том

і

се

стро

ю

сі

ро

мі

ста

ла

ти

взя

ла

 

ме

не

ма

лень

ко

го

за

ру

ку

і

в шко

лу

хло

пця

од

вела

 

 

до

пя

но

го

дя

ка

в на

у

ку

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: мною – сестрою, взяла – одвела, руку – науку, колись – учивсь, сказала – збрехала, дарма – нема, тобою – собою.

 

У першій строфі ліричний герой звертається до уособленої долі, як до щирого приятеля. Згадуючи своє нелегке убоге дитинство, він цінує, що міг пізнавати науку навіть у «п’яного дяка».

У другій строфі він дякує долі за надію та віру в нові можливості, краще життя освіченої людини.

Попри важкі випробування, він нелукавий і справедливий, може впевнено сказати, що у нього «нема зерна неправди за собою» — про це йдеться у третій строфі..  

В останній строфі вчувається монолог митця, який осмислив правильність свого добровільного вибору і  своє призначення.

     

  • Бережна Вікторія
    Допоможіть знайти художні засоби ----------------- Дописали художні засоби.
    30 березня 2023 18:19