Інші правила дивись тут...

ОРФОГРАМА: не з іменниками.

Не з іменниками пишеться разом, якщо:

• слово не вживається без не: нежить, невід, ненависть, нероба;

• додаванням не до слова утворюється іменник із протилежним лексичним значенням (до нього можна дібрати синонім): щастя — нещастя (горе); воля — неволя (рабство).

Не з іменниками пишеться окремо, якщо:

• у реченні є протиставлення: не сум, а радість; не зло, а добро;

• не стосується іменника-присудка: Кров — не вода, а серце —

не камінь (Народна творчість).

Тільки разом пишуться іменники з префіксом недо-: недовіра, недорід, недоліт, недооцінка.

Інші правила дивись тут...