Інші правила дивись тут...

Якісні прикметники позначають ознаку предмета, яка може бути виражена більшою чи меншою мірою: широкий (ширший) шлях, стрункий (стрункіший) юнак, гарний (найгарніший) день.Якісні прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які?

Лише якісні прикметники мають ступені порівняння: світлий – світліший – найсвітліший.

 

Відносні прикметники позначають ознаку предмета через від­ношення до інших предметів або явищ: дерев'яний стіл, золотий перстень (до матеріалу), зимовий ранок, тижневий термін (до часу), міські вулиці, прибережна трава (до місця).

Відносні прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які?

 

Присвійні прикметники позначають належність чогось особі або тварині: Оленин зошит, Андрієва сорочка, братове слово, лисячий хвіст. Такі прикметники відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?

Присвійні прикметники, утворені від іменників — власних назв, пишуть з великої літери: Сергіїв олівець, Софіїн вінок, Шевченкова поема.

Присвійні (утворені від власних імен) прикметники, які входять до складу фразеологізмів (езопова мова) або наукових термінів (піфагорова теорема), а також народних назв рослин: петрів батіг (цикорій), пишуться з малої літери.

   

Прикметники можуть переходити з одного розряду за зна­ченням до іншого.

Якісні прикметники переходять у відносні, якщо втрачають здат­ність виражати певну якість більшою чи меншою мірою: білий ле­бідь — біла раса.

Якщо відносні прикметники вживаються в переносному значенні, вони переходять у якісні (срібна чарка - срібний голос, сталева балка - сталева відвага).

Якщо присвійні прикметники вживають у переносному значенні, вони можуть переходити у відносні (ведмежа лапа - ведмежа послуга, заяча нора - заяча душа) або якісні (собачий хвіст - собачий холод, вовчий слід - вовчий апетит).

Інші правила дивись тут...