Інші правила дивись тут...

Якісні прикметники бувають повні: зелений, ясний, повний і короткі (уживаються в народній творчості):  зелен, ясен, повен.

Короткі прикметники творяться від повних якісних шляхом від­кидання закінчень: радий — рад; золотий — золот, при збігу двох приголосних в основі прикметників з'являється голосний [е]: повен, винен, потрібен. Не змінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмінками, вживаються лише у формі називного відмінка однини чоловічого роду: Розійдися, сумен голос, по родині! (П. Дум­ка). Він хорош, як свиня в дощ (Народна творчість).

Повні прикметники в жіночому й середньому роді називного і зна­хідного відмінків однини та множини вживаються у двох різновидах:

• стягненому: молода, молоде, молоді;

 

• нестягненому (уживається в усній народній творчості та поетичному мовленні): молодая, молодеє, молодії.

Інші правила дивись тут...