Інші правила дивись тут...

Якісні прикметники позначають ознаку предмета, яка може бути виражена більшою чи меншою мірою: високий (вищий, найвищий) парубок. Якісні прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які?

Лише якісні прикметники мають два ступені порівняння: вищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі ознака вияв­ляється більшою (або меншою) мірою, ніж в іншому; найвищий ступінь порівняння вказує, що в певному предметі ознака виявляється найбільшою (або найменшою) мірою порівняно з іншими пред­метами: веселий – веселіший – найвеселіший. 

Вищий ступінь порівняння прикметників має дві форми: просту й складену (проста форма вищого ступеня утворюється додаванням суфіксів -іш-, -ш- до основи прикметника: добрий — добріший, легкий — легший; складена форма вищого ступеня утворюється додаванням до початкової форми прикметника слів більш, менш: більш активний, менш працелюбний).

Деякі прикметники утворюють вищий ступінь порівняння від при­кметників з іншим коренем: великий — більший, малий — менший, гарний — кращий, поганий — гірший.

При творенні вищого ступеня порівняння відбувається чергування:

• кінцеві приголосні основи [г], [ж], [з'] при поєднанні із суфіксом -ш- змінюються на [жч]: дорогий — дорожчий, дужий — дужчий, близький — ближчий;

• кінцевий приголосний основи [с] при поєднанні із суфіксом -ш- змінюється на [шч] (на письмі -щ-): високий — вищий.

 

Найвищий ступінь порівняння має дві форми: просту й складену (проста форма утворюється додаванням префікса най- до прикметника вищого ступеня: веселіший — найвеселіший, значення можна підсилити префіксами як-, що-: якнайпрацьовитіший, щонайактивніший. Складена форма утворюється додаванням до початкової форми прикмет­ника слів найбільш, найменш: найбільш завзятий, найменш активний, іноді може утворюватися з форми вищого ступеня та слів над усе, за всіх: добріший за всіх, дорожчий над усе.

Корисна порада: у мовленні краще користуватися прости­ми формами ступенів порівняння прикметників. Слово самий з прикметниками ніколи не вжи­вається, його завжди заступає префікс най-.

 

Не мають ступенів порівняння якісні прикметники, які:

• виражають сталі ознаки: німий, сліпий, лисий, мертвий, жонатий;

• означають масть тварин: вороний, гнідий, буланий, чалий;

• означають колір й утворені за кольоровою схожістю до інших предметів: вишневий, малиновий, оливковий, шоколадний;

• мають префікси та суфікси, які вже вказують на певну міру якості: предобрий, завеликий, архімудрий; маленький, чор­нісінький, здоровенний, старезний, загребущий;

• мають суфікси –ав- (-яв-), -уват- (-юват-) зі значенням непо­вного вияву ознаки: жовтавий, чорнявий, білуватий, синюватий.

Ступенів порівняння не мають більшість складних прикметників: чорноокий, білогривий, гострокрилий, прудконогий.

Інші правила дивись тут...