Інші правила дивись тут...

2 КЛАС

М'який подовжений звук позначається на письмі двома однаковими буквами: знання, читання, галуззя.

Подовження звука у звуковій моделі позначається двокрапкою: читання  [— • — • =: •]      [ч и т а н': а] 

Слова з подовженими м'якими приголосними звуками ділити на склади треба тільки так: гі-лля.

А переносити такі слова можна по-різному: гіл-ля або гі-лля.

 

 

Якщо корінь починається, а префікс закінчується тим самим приголосним звуком, то відбувається збіг приголосних, що на письмі передається подвоєнням букв.

Подовження звука у звуковій моделі позначається двокрапкою:

наддеснянські [— • |—: •  | — = •́ — | = -- • ]  [н а д: е с н' а н с' к ´ і ],

віддаль [-- •́ |—: • = ]   [в ´ і д: а л'],

віддячує [ -- • |=: •́  | — • | = • ]     [в ´ і д': а ч у й е]

Інші правила дивись тут...