Інші правила дивись тут...

СЛОВНИЧОК ПОЧУТТІВ

5 КЛАС

Байдужість — відсутність інтересу та уваги до людей, їхніх справ і почуттів; нечуйність, брак співчутливості. Синоніми: нечулість, незворушність, незацікавленість, апатія. Моя хата скраю: нічого не знаю. Не моє просо, не мої горобці, не буду відганяти. Моє діло теляче: наївся — і в хлів.

Безпека — почуття захищеності, відсутності загрози. Синонім — нешкідливість, надійність. Антонім: небезпека. Небезпека — сусідка безпеки. Береженого Бог береже.

Благоговіння — найбільша, найщиріша повага, шана; безмежна любов. Синоніми: шанування, пошана, пошанівок, поважання, поклоніння, преклоніння. Благоговіння перед життям вимагає співчуття й любові до всього жи­вого (І. Вітюк).

Вдячність — почуття поваги до іншої людини за надану нею допомогу, підтримку чи послугу. Вдячністю серце прикрашається. Вдячність і пшениця родять лише на доброму ґрунті.

Відраза — неприязне почуття, близьке до нестерпності, несприйняття, обурення, ворожнечі до когось або чогось (людських рис, розмови, предметів, явищ). Синоніми: огида, зневага. Нахабу б'ють по нюху, а не помагає, то й по вуху.

Вина — усвідомлення причетності, відповідальності за негідний вчинок або злочин. Синонім: провина. Антоніми: безневинність, невинуватість.  Винен ведмідь, що з'їв корову, винна корова, що в ліс пішла.

Ворожість — почуття недоброзичливості, ворожнечі, ненависті до когось або чогось. Синоніми: неприязнь, нелюб'язність, антипатія. Антоніми: дружба, товариськість, єдність. Ліпше мати сто приятелів, ніж одного ворога. Як ми до людей, так і люди до нас.

Гнів — почуття обурення, роздратування у відповідь на зло (образу, несправедливість), заподіяне людині, її близьким, або спрямоване проти того, що людина вважає для себе особливо цінним. Синоніми: злість, лють. Гнів людину сушить. Свій гнів запирай у хлів.

Гордість — 1. Почуття задоволення від усвідомлення досягнутих успіхів, підтвердження своїх переваг у чомусь. 2. Почуття особистої гідності, самоповаги. Синоніми: гордощі, гонор. Стоїш високо — не будь гордим, стоїш низько — не гнися. Горді та вперті — нічого не варті.

Горе — душевні переживання, страждання, печаль, смуток. Синоніми: біда, лихо, нещастя. Антоніми: радість, щастя. Горе гартує чоловіка, як вода залізо. Горем горюй, а руками воюй.

Довіра — почуття, спричинене упевненістю в чиїйсь правоті, чесності, щирості, порядності, доброзичливості. Антоніми: недовіра, сумніви. Недовіряй воді, бо втопишся. Не вір, бо то звір, як не вкусить, то налякає.

Досада — почуття незадоволення, гіркоти. Синоніми: прикрість, невдоволення. Антоніми: задоволення, радість. Досада серце їсть, як іржа залізо. Сушить не робота, а досада і турбота.

Дратівливість — перебування в стані збудження, знервованість. Синоніми: роздратованість, збудженість, дражливість. Антонім: урівноваженість. Як гляне, так і ліс в'яне. У сердитого й коліна гострі.

Жалість — співчуття до чужого горя; жаль, жалощі. Синоніми: співчуття, милосердя. Антонім: безсердечність. Матері кожної дитини жаль: бо котрий палець не вріж, все болить; так і в матері діти — усіх однаково жалко. Хто любить ревне, жаліє певне.

Жах — почуття, переживання надзвичайного переляку, страху. Синоніми: переляк, страх. Антоніми: сміливість, безстрашність. Добре того лякати, хто боїться. Страх має великі очі.

Задоволення — приємне почуття, спричинене чим-небудь: досягненням мети, забезпеченням потреби і т. ін. Синоніми: втіха, насолода. Сопілка — вівчареві втіха. Своя хата — своя правда, своя стріха — своя втіха.

Заздрість — почуття досади або гіркоти, що виникає від усвідомлення того, що інша людина успішніша, володіє моральними або матеріальними цінностями чи майном, які відсутні в заздрісника, що супроводжується бажанням, аби суперник їх позбувся. Синоніми: завидющість, заздрощі, завидки. Антоніми: щедрість, безкорисливість.  Заздрісний від чужого щастя сохне. Беруть завидки на чужі пожитки. У заздрості нема радості.

Замилування — найвищий ступінь задоволення, насолоди від когось, чогось. Синоніми: захоплення, зачудування. Милуйся калиною, коли цвіте, а дитиною — коли росте. До милування нема силування. Про землю піклуйся — золотим зерном милуйся.

Засмучення — почуття смутку, жалю, спричинене невдачею чи бідою. Синоніми: засмута, смуток, печаль, зажура, скорбота. Засмута плугом по серцю оре. Іржа залізо їсть, а печаль — серце.

Захоплення — переживання радісних почуттів як вияву найбільшого задоволення, замилування кимось або чимось; відчуття великого інтересу до когось або чогось. Синоніми: захват, зачарування. Мудрість народних прислів'їв викликає захоплення.

Здивування — почуття, спричинене чимось незвичайним, несподіваним, незрозумілим, дивним. Синоніми: подив, зачудовання, дивовижа. Багатий дивується, як убогий годується.

Злість — почуття недоброзичливості, роздратування ворожнечі до когось. Синоніми: злоба, розлюченість, лють, шаленство. Злості повні кості. Злий чоловік зліший вовка. Людина сердита, що посудина розбита.

Зневіра — стан глибокої безнадії, викликаний невдачами, стражданнями, розчаруваннями. Синоніми: недовіра, розчарування. Антоніми: доброта, душевність. Вуха вірять іншим людям, очі вірять тільки собі.

Зніяковілість — почуття збентеження, розгубленості, засоромленості. Синоніми: збентеженість, замішання, сум'яття, конфуз. Антонім; розв'язність, нахабство. Як овечка: не мовить ні словечка.

Каяття — почуття жалю з приводу здійсненого вчинку, сказаного слова. Синоніми: розкаяння, спокута. Буде каяття, та не буде вороття. Не кайся рано встати, а кайся довго спати.

Любов — почуття глибокої сердечної прихильності, прив'язаності до когось або чогось. Синоніми: приязнь, кохання, прихильність, симпатія. Антонім: ненависть. Любов матері і на відстані гріє. Де любов, там і щастя. Життя без любові — як ріка без води.

Натхнення — відчуття піднесеності творчих сил, бажання творити. Синоніми: наснага, окрилення.

Ненависть — почуття великої неприхильності, ворожості до когось або чогось, що характеризується відчуттям гніву, огидою, бажанням заподіяти йому біль чи шкоду або знищити. Антонім: любов. Любов із ненавистю дружби не має.

Ніжність — тепле почуття, сердечність у ставленні до кого-небудь. Синоніми: лагідність, ласкавість. Антонім: грубість. Лагідні слова роблять приятелів, а грубі слова — завзятих ворогів. У нашої Параски ні серця, ні ласки.

Нудьга — гнітюче почуття, спричинене одноманітністю життя, відсутністю інтересу до оточення, бездіяльністю. Синоніми: туга, журба, сум, досада. Антонім: безжурність, веселощі. Нудьгу годую, журбу сповиваю, а сум колишу.

Образа — почуття гіркоти, досади, душевного болю, викликане чиїмось зневажливим словом, негарним вчинком і т. ін. Синоніми: кривда, зневага, кпини. На ображених воду возять.

Обурення — почуття невдоволення, роздратування. Синоніми: гнів, злість. Добро будує, злість руйнує. Злість — зброя слабких.

Повага — почуття пошани, прихильне й поважливе ставлення до когось або чогось, що ґрунтується на визнанні позитивних якостей або заслуг.  Синоніми: пошана, шана, шанування, пошанівок, респект. Антоніми: зневага, презирство. Кого почитають, того й величають. Добрий чоловік — надійніше кам'яного мосту. Добре ім'я — найкраще багатство.

Презирство — почуття повної неповаги до когось або чогось. Синоніми: зневага, неповага. Антоніми: повага, пошана. Не будь тією людиною, що догори щетиною! Осьде шапка, он де двері!

Приниженість — гірке почуття пригнобленості, що переживається в ситуації утиску честі й гідності, пригнічення; заперечення цінності і досягнень людини. Синоніми: пригнобленість, зганьбленість. На похиле дерево і кози скачуть. Тихого чоловіка і кури загребуть. Тихше води, нижче трави.

Радість — почуття задоволеності своїми діями або спільними діями групи людей, посилюється схваленням з боку інших осіб. Синоніми: втіха, приємність. Антоніми: сум, печаль, туга, нудьга. Не переживши горя, не знатимеш радості. Радість красить, а печаль палить.

Ревнощі — 1. Почуття недовіри, підозра в зраді, сумнів у прихильності та вірності. Виникненню ревнощів сприяють такі риси характеру, як нездатність прощати, невміння поважати іншого. 2. Заздрість до успіхів іншої людини. Бачать очі ревниві далі, ніж орлині.

Розгубленість — втрата спокою, рівноваги, рішучості від хвилювання, страху, сорому і т. ін. Синонім: приголомшеність. Антоніми: холоднокровність, рішучість. Підкосило, як косою. Ускочив, як жаба в жар.

Розпач — переживання сильного душевного болю, безнадійності, безвихідності, зневір'я; відчай. Синоніми: безнадія, безвихідь, безпорадність. Казала Ганна, що надія марна. Попав, як курка в борщ.

Розчарування — почуття невдоволення, зневіра в комусь, чомусь. Синонім: зневіра. Не так сталось, як гадалось. Не все теє зробиться, що на думці зродиться.

Самовдоволення — почуття повного задоволення самим собою. Синоніми: самовпевненість, апломб. Ніс вище губи носить. Не чванься, не хвалися, а в дзеркало подивися. Самолюб — всякому не люб.

Симпатія — почуття приязні, прихильності, доброзичливості до когось, чогось. Синоніми: прихильність, приязнь. Антонім: антипатія.

Співпереживання — переймання почуттями й думками інших людей, ставлення до життя іншої людини як до свого, бажання зрозуміти, допомогти й підтримати. Той добре серце має, хто слабшого захищає. Поміч у свій час — як дощ у засуху. Живи для людей, поживуть люди і для тебе.

Сором — почуття сильного збентеження, незадоволення, зніяковіння через свою або інших людей негідну поведінку, недостойні дії, вчинки, які не відповідають прийнятим у суспільстві нормам і звичаям. Синонім: безчестя, безслав'я, стид. У кого совісті нема — нема й сорому. Стид хоч і не дим, а очі виїсть. Поганому виду нема стиду. Крайній вияв цього почуття — ганьба.

Страх — почуття, спричинене загрозою людині, її здоров'ю і життю; очікування можливого майбутнього зла, побоювання непередбаченого. Страх не такий страшний, як про нього кажуть. Хто боїться, у того в очах двоїться.

Сум — смуток, спричинений розчаруванням, втратою чи іншою бідою. Синоніми: смуток, журба. Антонім: радість. Міль їсть одежу, а смуток серце. Не потурай журбі: вона тебе ножем під серце, а ти їй під ніс перцю!

Сумнів — невпевненість щодо можливості або вірогідності, чогось. Синонім: невпевненість, вагання, підозра.

Тривога — почуття неспокою, збентеження, хвилювання, викликані передчуттям чогось неприємного, небезпечного, страхом перед чимось. Поєднується з почуттям безпомічності, безсилля, незахищеності. Щоб не було тривоги, спитай в людей про дорогу.

Туга — почуття глибокого жалю; переживання, спричинені невдачею, горем. Синоніми: журба, сум. Без вірного друга великая туга. Туга минеться — і не змигнеться. Нерозумний в тузі кисне, а розумний мислить.

Упевненість — відсутність сумнівів, почуття переконаності в правильності своїх вчинків, у своїх можливостях і силах. Синонім: переконаність. Наш Тарас не гірший за вас. Терпи, козаче, горе, будеш пити мед.

Цікавість (інтерес) — бажання дізнатися про щось; увага до когось або чогось; допитливість. Якби ми знали, то б вас не питали. Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить. Цікавій Варварі ніс відірвали.

Щастя — стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної радості. Антонім: горе. Щастя в повітрі не в'ється — воно в боротьбі дістається. Зі щастя та горя скувалася доля.

 

6 КЛАС

Блаженство — почуття найбільшої насолоди. Синоніми: щастя, задоволення, раювання. Антоніми: мука, страждання

Гідність — усвідомлення людиною своєї громадської ваги, потрібності, корисності іншим людям. Синоніми: самоповага, достоїнство, гордість. Антонім: недостойність. Обов'язок перед самим собою — плекати людську гідність у самому собі (Е. Кант). Закон гідних — творити добро й не сваритися (Лао Цзи).

Гординя — чванливість, пиха. Синоніми: гоноровитість, гонор. Антоніми: скромність, стриманість. Гординя — вивіска нікчемної душі (І. Тургенєв). Гординя й лінощі — джерела всіх вад (Б. Паскаль).

Милосердя — почуття співчуття, жалості до когось, готовність надати допомогу й підтримку тому, хто її потребує. Синоніми: жалісливість, співчутливість. Антоніми: жорстокість, безсердечність. Три речі до вподоби Богу і людям: згода братів, милосердя до ближніх і приязнь між подружжям (П. Могила). Милосердя не буває надмірним (Ф. Бекон).

Самоповага — почуття поваги до самого себе, до своєї особи. Синоніми: самопошана, гідність.

Співчуття — почуття жалю, викликане нещастям, горем інших людей. Синоніми: уболівання, чуйність, підтримка, милосердя. Антоніми: байдужість, жорстокість.

Хвилювання — почуття неспокою, зумовлене тривогою, страхом, радістю, чеканням і т. ін. Синоніми: збентеження, збудження, неспокій, напруженість. Антонім: спокій.

 

7 КЛАС

Безпорадність — почуття безпомічності, неспроможності впоратися з перешкодами й труднощами. Синоніми: безпомічність, безсилля, розгубленість. Сором сліз, що течуть від безсилля (Леся Українка). Справедливість без сили безпорадна (Б. Паскаль).

Благоговіння — почуття найбільшої, найщирішої поваги, шани; безмежна любов. Синоніми: шанування, пошана, пошанівок, поважання, поклоніння, преклоніння. Благоговіння перед життям вимагає співчуття й любові до всього живого (І. Вітюк).

Небезпека — почуття незахищеності, можливості лиха, нещастя, катастрофи. Антонім: безпека. У хвилини великої небезпеки людей завжди тягне до гурту (В. Собко).

Патріотизм — почуття належності до свого народу, любов до батьківщини, віра в майбутнє своєї держави. Молодь повинна долати хворобу ледачого самозаспокоєння, неуцтва, споживацького патріотизму (Є. Сверстюк).

Презирство — почуття повної неповаги до когось або чогось. Синоніми: зневага, неповага. Антоніми: повага, пошана. Презирство до ближнього висловлює тільки недоумок (3 Біблії). Зневага — це ляпас на відстані (В. Гюго).

Роздратованість — почуття гострого невдоволення. Синоніми: обурення, злість. Антоніми: врівноваженість, спокій. Роздратованість спричиняє сварку та скорочує життя (О. Богомолець). Першим дратується той, хто не правий (У. Пенн).

 

 

Види настроюбадьорий, байдужий, бойовий, боязкий, веселий, грайливий, добрий, дратівливий, жахливий, життєрадісний, журливий, запальний, збентежений, кепський, лагідний, лінивий, мінливий, мрійливий, невдоволений, невеселий, незадоволений, неуважний, непевний, неспокійний, нудьгуючий, плаксивий, похмурий, прекрасний, пригнічений, приємний, пустотливий, радісний, розгніваний, розгублений, світлий, святковий, сонячний, сором'язливий, спокійний, сумний, тривожний, урочистий.

Інші правила дивись тут...