Інші правила дивись тут...

ВИДИ ПОМИЛОК У ПИСЬМОВІЙ РОБОТІ

Змістові (3)

Не розкрито тему тексту. Нечітко передано головну думку тексту. Про щось сказано недостатньо. Додано щось зайве. Спотворено інформацію. Порушено послідовність викладу.

Лексичні (Л)

Слово вжито в невластивому йому значенні. Невиправдано повторюється одне й те саме слово або спільнокореневі слова. Ужито зайве слово. Вжито росіянізм (російське слово замість українського).

Граматичні (Г)

Ужито неправильно утворене слово. Слово вжито у спотвореній формі. Неправильно поєднано слова між собою. Неправильно побудовано речення.

Орфографічні (І)

Слово записано з порушенням правил написання літер, які позначають ненаголошені голосні звуки, приголосні звуки, що уподібнюються, правила вживання знака м'якшення, апострофа та ін.

Пунктуаційні (V)

Неправильно розставлені розділові знаки.

 

Інші правила дивись тут...

  • VLAD KRAVCHENKO
    Спасибо. Помогли
    28 березня 2020 15:37