Інші правила дивись тут...

ВИДИ ПОМИЛОК У ПИСЬМОВІЙ РОБОТІ

Змістові

(3)

Не розкрито тему тексту. Нечітко передано головну думку тексту. Про щось сказано недостатньо. Додано щось зайве. Спотворено інформацію. Порушено послідовність викладу.

Лексичні

(Л)

Слово вжито в невластивому йому значенні. Невиправдано повторюється одне й те саме слово або спільнокореневі слова. Ужито зайве слово. Вжито росіянізм (російське слово замість українського).

Граматичні

(Г)

Ужито неправильно утворене слово. Слово вжито у спотвореній формі. Неправильно поєднано слова між собою. Неправильно побудовано речення.

Орфографічні

(І)

Слово записано з порушенням правил написання літер, які позначають ненаголошені голосні звуки, приголосні звуки, що уподібнюються, правила вживання знака м'якшення, апострофа та ін.

Пунктуаційні

(V)

Неправильно розставлені розділові знаки.

 

Лексичні помилки

Уживання слів не у властивому значенні

Я рахую, що приїду через неділю.

Повторення однакових чи спільнокореневих слів в одному або сусідніх реченнях

На уроці ми розпочали дослідження, у якому мали дослідити.

Невиправданий повтор змісту у двох словах, розташованих поруч

вільна вакансія, пам'ятні сувеніри

Стилістично невмотивоване багатослів'я

у жовтні місяці

Уживання слів, не властивих літе­ратурній мові (росіянізмів, невмотивованих запозичень, діалектизмів)

паперова салфетка

Порушення лексичної сполучува­ності

Бабуся виготовляє смачні пиріжки.

Уживання слів, не властивих пев­ній епосі

Мешканці будинку зібрали­ся на віче; армія князя

 

Неправильно

Правильно

звук звучить

звук лунає

пальто оставили в роздя­галці

пальта залишили в гардеробі

перед трюмом

перед (біля) трюмо

познайомитися з лібретом

ознайомитися з лібрето

полакомились капучином

посмакували (насолодилися) капучіно

привели себе в порядок

причепурились

спектакль залишив слід

враження від вистави чудові

 

Інші правила дивись тут...

 • VLAD KRAVCHENKO
  Спасибо. Помогли
  28 березня 2020 15:37
 • Oksana Tsvar
  Дякую. Ясні і детальні інcтрукції.
  28 травня 2023 13:12
 • Лідія
  Дякую. Доступно для дітей.
  3 червня 2023 17:32