Загрузка...

Інші правила дивись тут...

ВИДИ ПОМИЛОК У ПИСЬМОВІЙ РОБОТІ

Змістові (3)

Не розкрито тему тексту. Нечітко передано головну думку тексту. Про щось сказано недостатньо. Додано щось зайве. Спотворено інформацію. Порушено послідовність викладу.

Лексичні (Л)

Слово вжито в невластивому йому значенні. Невиправдано повторюється одне й те саме слово або спільнокореневі слова. Ужито зайве слово. Вжито росіянізм (російське слово замість українського).

Граматичні (Г)

Ужито неправильно утворене слово. Слово вжито у спотвореній формі. Неправильно поєднано слова між собою. Неправильно побудовано речення.

Орфографічні (І)

Слово записано з порушенням правил написання літер, які позначають ненаголошені голосні звуки, приголосні звуки, що уподібнюються, правила вживання знака м'якшення, апострофа та ін.

Пунктуаційні (V)

Неправильно розставлені розділові знаки.

 

Інші правила дивись тут...

Загрузка...