Інші правила дивись тут...

Дієслова творяться від дієслів (креслити — підкреслити), іменників (вечеря — вечеряти), прикметників (синій — синіти), числівників (три — потроїти), займенників (ти — тикати). Найуживаніші способи творення дієслів такі:

• префіксальний: записати — писати, стиснути — тиснути;

• суфіксальний: учителювати — учитель, записувати — записати;

• префісально-суфіксальний: покращувати — кращий, приспівувати — співати.

Складні дієслова найчастіше утворюються від складних іменників: вільнодумствувати — вільнодумство; добродіяти — від добродій.

Корені, що не можуть себе виявляти самостійно, а лише в поєднанні із суфіксами і префіксами називаються зв'язаними: в-зу-ти, роз-зу-ти.

Інші правила дивись тут...