З КЛАС

1. Визнач слово за питаннями і виділи закінчення.

2. Назви основу слова.

3. Добери до слова два-три споріднені та визнач корінь.

4. Визнач префікс (якщо є).

5. Визнач суфікс (якщо є).

 

Зразок усного розбору слова за будовою. 

У слові розписка закінчення -а, основа — розписк-, бо воно змінюється так: розписка, розписки, розписку, розпискою. Корінь -пис-, бо такий самий корінь у спільнокореневих словах — писати, запис. Префікс роз-, суфікс -к-.

 

Зразок письмового розбору слова за будовою.