Інші правила дивись тут...

3 КЛАС

Сполучник відносять до службових частин мови, він не відповідає на питання.

Сполучники і, й, та, а, але сполучають між собою слова і речення (Викотився й зупинився)

 

4 КЛАС

Сполучники, що поєднують однорідні члени речення

Правила вживання коми

Приклади речень

і, й, та (у значенні і), чи, або, то — пере­дають інтонацію пе­релічення

Кома не ставить­ся, якщо сполуч­ник не повторю­ється.

Реве та стогне Дніпр широкий. То реве, то стог­не Дніпр широ­кий.

а, але, однак, та

(у значенні але) — передають інтонацію протиставлення

Кома ставиться завжди.

Тече вода в синє море, та не ви­тікає.

Інші правила дивись тут...

  • Anya
    Дякую! Мені подобається цей сайт
    21 жовтня 2019 20:28